Radar · Miljö

Minskad försurning under pandemin

Bilavgaser bidrar till försurning av miljön.

Nedstängningarna under pandemin ser ut att ha minskat nedfallet av ämnen som bidrar till försurning i miljön visar en rapport från IVL Svenska miljöinstitutet. Det rapporterar Vetenskapsradion. 

Halter av svavel och kväve i både nedfall och lufthalter har minskat med omkring 15 till 40 procent under den här perioden.

Försurningen kan skada både växter och djur och orsakas av trafik- och industriutsläpp där svaveldioxid och kväveoxider från utsläppen regnar ner och ger ett lägre, alltså surare, pH-värde i skogar och sjöar.

Mycket av försurningen i Sverige beror på utsläpp som blåser in från övriga Europa. Därför måste forskare titta på vädret under pandemin för att se hur mycket av minskningen som beror på att vinden inte blåst hitåt, och hur mycket som beror på nedstängning under pandemin, innan det går att säga hur stor effekt nedstängningen har haft på miljön.