Radar · Inrikes

Gravida barn funna i insats mot människohandel

Tre barn har omhändertagits efter att ha tvingats att tigga.

Tre tiggande barn har omhändertagits i region Stockholm i samband med en internationell insats mot människohandel. Flickorna var 12, 14 och 16 år gamla och de två äldsta var gravida.

De tre tiggande flickorna omhändertogs i region Stockholm i samband med en stor veckolång internationell insats, där poliser i 18 länder samarbetade för att skydda barn från kriminell exploatering, vilket Sveriges Radio Ekot var först med att rapportera.

De omhändertagna barnen kommer från fattiga miljöer i ett EU-land och är 16, 14 respektive 12 år gamla. De två äldsta var gravida när de omhändertogs, säger kriminalinspektör Per Englund på polisens nationella operativa avdelning (Noa).

– De har omhändertagits och sedan har de överförts till socialtjänsten som gör bedömningen vad som ska ske, säger han.

Kom med släktingar

Enligt polisen hade flickorna kommit till Sverige tillsammans med familj och släktingar. Den gravida 16-åriga flickan hade kommit hit med sin make, medan 14-åringen kom med sina föräldrar samt sin 12-åriga syster som också omhändertogs.

Den 14-åriga flickan har uppgett att hon varit i Sverige i en vecka, men enligt personal i den matbutik som hon satt utanför ska hon ha varit här längre än så. Enligt polisen hade hon en blivande make som befann sig i hemlandet.

– Hon var också gravid och skulle giftas bort. Föräldrarna hade tagit emot pengar för det här giftermålet. Gifts man bort utan att själv ha en bestämmanderätt och dessutom mot pengar kan det vara fråga om äktenskapstvång, men det fodras ganska mycket bevisning, säger Per Englund.

Underrapporterat brott

Enligt Per Englund är det svårt att säga hur vanligt förekommande det är att barn utnyttjas för tiggeri i Sverige.

– Det är väldigt sällan som vi får kännedom om att barn sitter och tigger, men vi har haft flera människohandelsärenden där vi har barn som varit utnyttjade i prostitution. Vi kan också se en ökning av barn från andra länder som grips för stölder.

Han säger att Europol bedömer att människohandel generellt sett är ett väldigt underrapporterat brott.

– Det är bedrövligt och något som vi måste kraftsamla mot. Samtidigt är realiteten lite annorlunda. Polisens resurser är inte outtömliga och man måste från polisregionernas sida hushålla med resurserna. En sådan här insats är ett sätt att försöka bekämpa de här brotten.

175 gripna i insatsen

Totalt greps 175 personer runt om i Europa i insatsen, men inga gripanden gjordes i Sverige. 187 tänkbara offer, varav hälften minderåriga, hittades.

Per Englund kan än så länge inte svara på om några gripanden kommer att ske här.

– Just nu utreds det inte inom ramen för en förundersökning. Det ligger under underrättelseenheten som tittar på om vi kan bygga upp ett ärende som gäller människohandel till exempel.

Enligt Per Englund är det ofta familjenätverk inblandade i tiggeriverksamheten, men han kan inte svara på hur stor andel som är utsatta för människohandel eller människoexploatering. En svårighet med utredningarna är att polisen är beroende av att offren vill och vågar vittna om vad de varit med om.

– De har fortfarande sin familj i hemlandet och gärningsmannen vet var de bor, så det är svårt att säga till målsäganden att vi kommer att skydda deras familj. Det är därför viktigt med ett internationellt polissamarbete.

Måste agera

För att stoppa människohandel är det viktigt att allmänheten reagerar, men framför allt måste polis och socialtjänst agera om barn sitter och tigger, poängterar Per Englund. Från polisens sida handlar det framför allt om att starta fler utredningar, samtidigt som socialtjänsten ska ansvara för att ge den hjälp och det skydd som barnen behöver, säger han.

– Det är viktigt att man inte bara avfärdar barnet och skickar hem det med en enkel bussbiljett, utan att man för ett samtal med ursprungslandet, för de är oftast inte medvetna om att deras medborgare faktiskt utnyttjas.

Fakta: Så genomfördes insatsen

Den internationella polisinsatsen genomfördes mellan den 28 juni och 4 juli 2021. Syftet var att skydda utsatta barn och yngre personer mot exploatering för bland annat sexuella ändamål, tvång att tigga eller att begå kriminella handlingar.
Sammanlagt deltog 18 europeiska länder i insatsen, som koordinerades av Europol och Storbritannien.
I Sverige kontrollerades totalt 49 personer utanför affärer, företag, gårdar, kommersiella anläggningar och andra platser. Polisen samverkade med Jämställdhetsmyndigheten och socialtjänsten under kontrollerna.
Totalt greps 175 personer runt om i Europa, men inga gripanden gjordes i Sverige. 187 tänkbara offer, varav hälften minderåriga, hittades.
Operationen skedde inom ramen för EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) – en EU-gemensam process i arbetet mot allvarlig organiserad brottslighet.
Sammanlagt kontrollerade polisen i de deltagande länderna 186 400 personer, 12 200 platser, 22 500 fordon och 72 850 dokument.
Källa: Polisen, Europol