Glöd · Ledare

Dags för Sverige att subventionera aborter för polska invånare

I Danmark har partierna Radikale Venstre (som inte är ett radikalt vänsterparti som namnet skulle kunna antyda utan snarare är att jämföra med svenska Centerpartiet) och Enhedslisten (som är röd-gröna) i veckan lagt fram ett konkret förslag för att hjälpa polska kvinnor att kunna göra abort i Danmark. 

Bakgrunden är att Polens styrande parti PiV (Lag och rättvisa) sedan 2015 har gjort fler och fler inskränkningar i abortlagen, och att det från och med januari i år är helt förbjudet att göra abort i Polen, enbart med undantag för om den oönskade graviditeten är resultatet av våldtäkt eller incest, eller om det är allvarlig risk för den gravidas liv eller hälsa om graviditeten inte avbryts. De senaste åren har abort även tillåtits om fostret varit svårt missbildat eller skadat, men inte ens det tillåts alltså nu.

De ovan nämnda danska partierna har tidigare lagt ett förslag om att polska kvinnor helt sonika ska kunna komma till Danmark och göra abort till samma pris som danska invånare – alltså gratis – men det fanns det inte något gehör för i riksdagen. Det nya förslaget verkar dock landa bättre, och till och med Venstre (jämför Moderaterna) är principiellt positivt inställda. 

Förslaget går ut på att avsätta 20 miljoner danska kronor, utspritt på fyra år, till organisationen Sex & Samfund så att de i samarbete med Abortion without Borders kan hjälpa fattiga polska kvinnor att utföra säkra aborter. Det är, säger Radikal Venstre och Enhedslisten, en fråga om moralisk plikt och dessutom återbetalning för de år under 60- och 70-talet när Polen tog emot danska kvinnor för utförande av säkra aborter när det var olagligt i Danmark.

Exakt samma sak gällde för svenska kvinnor under de här åren, och vi har samma plikt som Danmark att ställa upp nu för de oönskat gravida polska invånarna. Men från våra politiker är det märkligt tyst i frågan. Åsa Lindhagen (MP) har i vintras uttalat sig om att Sverige borde tillåta subventionerade aborter för dem som nu drabbats av de strikta abortlagarna, och ett konkret förslag på regional nivå har i våras lagt fram, också av MP, om att Region Skåne skulle inleda dialog med regeringen om just detta. Regionsstyrelsen avslog dock förslaget, och sedan dess … ingenting. 

Alla som vet något som helst om stränga abortlagar vet att det enda de leder till är 1. oönskade barn med föräldrar som inte har ordentliga möjlighet att ta hand om dem, 2. olagliga aborter som kan leda till interna skador, sterilitet eller i värsta fall döden för den som försöker avbryta graviditeten, och 3. en sjuhelvetes massa onödigt lidande.

Det enda som fungerar på riktigt för att minska antalet aborter är att minska antalet oönskade graviditeter. Och det enda som fungerar för att minska antalet oönskade graviditeter är sexualupplysning och tillgång till preventivmedel. Det sistnämnda kan vi i Sverige förmodligen inte hjälpa särskilt mycket till med så länge PiV sitter på makten i Polen. Men vi kan hjälpa till att minska lidandet. Det är hög tid att Sverige inför subventionerade aborter för polska invånare.

Tumme upp:

Kanada som inte har några abortlagar alls, det är en fråga mellan läkare och patient bara. 
Tumme ned:

Politik som styrs av religiös konservatism.