Radar · Arbetskritik

Ny undersökning: Hemmakontoren här för att stanna

Många företag räknar med att en del av medarbetarna kommer fortsätta jobba hemifrån efter pandemin, enigt en ny undersökning.

Att arbeta hemifrån har blivit allt vanligare för många svenskar under coronapandemin och en ny undersökning pekar nu på att hemmakontoren kommer att bli en del av vardagen för många även när pandemin är över.

När coronaviruset nådde Sverige och började spridas i samhället uppmanades de som kunde att arbeta hemifrån och många arbetsgivare ställde snabbt om till distansarbete i enlighet med rekommendationerna.

Även om alla inte har möjlighet att utföra sitt arbete på distans har detta i praktiken inneburit att rekordmånga har bytt ut kontorslokalerna till hemmakontor. Medan det var drygt fyra procent som arbetade hemifrån på hel- eller deltid innan pandemin, är motsvarande siffra i dag ungefär 30 procent.

Många kommer fortsätta på distans

Även om det var pandemin som ledde till den stora förändringen, så verkar det som många kommer att fortsätta arbeta hemifrån när pandemin är över. I alla fall enligt en ny undersökning från Kantar Sifo som gjorts på uppdrag av Sodexo, rapporterar facktidningen Arbetsliv.

Enligt undersökningen, där man har pratat med HR-chefer från 700 olika organisationer, förväntar sig företagen att ungefär 16 procent av medarbetarna kommer fortsätta arbeta från sina hemmakontor på hel- eller deltid efter pandemin. I Stockholms län är motsvarande siffra 30 procent.

– Pandemin har visat att ett nytt sorts arbetsliv är möjligt och till stor del redan är här. Företagen ser att det finns fullgoda alternativ till arbetsresor och fysiska möten. Paradigmskiftet för hemmaarbete har redan skett. Vi kommer inte att återgå till att jobba på samma sätt som tidigare, säger Henrik Järleskog, strategichef på Sodexo i en kommentar till Arbetsliv.

Mindre kontorsytor

Smittspridning och distansarbete har också fått många företag att genomföra en del förändringar i kontorslokalerna.

Av de företag som deltog i undersökningen har en tredjedel anpassat arbetsplatserna så att de har blivit säkrare ur ett smittskyddsperspektiv och uppemot hälften har gjort anpassningar efter förändrade behov. Fem procent har sagt upp sina hyreskontrakt och lika många har minskat sina kontorsytor, enligt undersökningen.

Fakta: Om undersökningen

Bygger på telefonintervjuer med HR-chefer och personalchefer på 700 svenska arbetsgivare inom näringslivet, kommunala, regionala och statliga verksamheter med fler än 50 anställda.

Intervjuerna utfördes mellan den 25 november och 10 december 2020.