Radar · Migration

Man utvisades felaktigt – myndigheter kritiseras

JO kritiserar Polismyndigheten och Migrationsverket och migrationsdomstolen.

En man frihetsberövades i 13 dagar och utvisades sedan från Sverige trots att utvisningsbeslutet hade upphört att gälla. Nu riktar Justitieombudsmannen (JO) allvarlig kritik mot Polismyndigheten och Migrationsverket för att ha verkställt beslutet.

Migrationsverket beslutade att mannen skulle utvisas, varpå Polismyndigheten bestämde att mannen skulle tas i förvar. Migrationsverket verkställde sedan förvarsbeslutet och efter en tid, i augusti 2019, utvisades mannen till Somalia.

Efteråt upptäcktes att utvisningsbeslutet hade preskriberats och upphört att gälla innan beslutet om att sätta mannen i förvar fattades.

Felet var en följd av att utvisningsbeslutet hade registrerats med fel datum i Migrationsverkets system. Den felaktiga uppgiften om när beslutet fick laga kraft hade sedan utan någon närmare kontroll förts in i Polismyndighetens system.

Förvarsbeslutet hade överklagats till migrationsdomstolen, som inte ändrade Polismyndighetens beslut.

Innan mannen utvisades var han frihetsberövad i 13 dagar utan laglig grund, vilket enligt JO är fullständigt oacceptabelt. JO kritiserar också migrationsdomstolen för att ha brustit i sitt utredningsansvar.

”Ärendet har aktualiserat frågor om vilka kontroller en myndighet måste göra för att försäkra sig om att det finns laglig grund för ett beslut eller en viss åtgärd som innefattar tvång mot en enskild”, skriver JO i sitt beslut.