Radar · Nyheter

Inget förbud mot rasistiska organisationer

Det blir inget förbud mot rasistiska organisationer, däremot föreslås kriminalisering av deltagande i desamma.

Det blir inget förslag om att förbjuda rasistiska organisationer. I kommittén som arbetar med frågan är bara S, C och MP för ett förbud, erfar TT.
Däremot kommer kommittén att föreslå en kriminalisering av deltagande i rasistiska organisationer.

Det finns, som TT tidigare rapporterat, en majoritet i kommittén för att förbjuda deltagande i rasistiska organisationer. Men kommittén är inte enig heller på den punkten. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna vill varken förbjuda deltagande eller själva organisationerna.

Moderaterna och Kristdemokraterna står bakom en kriminalisering av deltagande men vill inte införa ett förbud mot själva organisationerna. Eftersom även V, SD och L är emot, så finns det ingen majoritet i kommittén för ett förbud.

Räcker inte

Minoriteten i kommittén som även vill förbjuda organisationerna anser att det inte räcker med att förbjuda deltagande.

– Vi menar att om man på allvar vill ha en effektiv lagstiftning så måste man kombinera ett förbud mot organisationerna med ett straffansvar för deltagande, säger den socialdemokratiska ledamoten i kommittén, Ida Karkiainen (S) till TT.

– Den här upplösningslagstiftningen finns ju bland annat i Tyskland och Finland. I Finland har ju resultaten hittills visat att det faktiskt förhindrar verksamhet. Man har från forskningen hittills kunnat se att verksamheten har dött ut till stora delar, säger hon.

Dött ut

– Det finns ju en farhåga att om man upplöser organisationer så bildar man nya som har en annan yttre profilering eller att organisationer går under jorden. I Finland visar effekterna hittills att det har skett en viss omgruppering men NMR:s verksamhet har dött ut, säger Karkiainen.

Vänsterpartiet är ett av partierna som är emot såväl kriminalisering av deltagande i som förbud mot rasistiska organisationer. I ett särskilt yttrande framhåller ledamoten Linda Snecker (V) att det skulle strida mot grundlagen:

”Den svenska lagstiftningen tar sikte på vad någon gör, inte vad eller vem hen är. Det är en principiellt viktig ordning som Vänsterpartiet står bakom. Att förbjuda vissa organisationer inskränker den grundläggande rättstraditionen och grundlagen”, skriver hon.

Blir kontraproduktivt

Hon skriver också att det ”finns en överhängande risk att ett förbud mot rasistiska eller dylika organisationer inte kommer att bli särskilt effektiv eller till och med kontraproduktiv”.

Moderaterna och Kristdemokraterna skriver i ett särskilt yttrande att ett förbud mot deltagande i en rasistisk organisations verksamhet kommer att ge tillräcklig och avsedd effekt och att en upplösning av organisationer ”framstår som överflödig”.

Partierna framhåller dock att de i framtiden inte är främmande för att vid behov komplettera lagstiftningen. De anser också att Sverige bör införa ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer oavsett ideologiska motiv.