Radar · Politik

Moderaterna vill bli en ”grön höger”: ”Vårt svar har varit kärnkraft” 

Matilda Ekeblad, ordförande i Moderata ungdomsförbundet, är kluven till att Moderaterna förordar sänkt skatt på bensin och diesel.

Med fokus på elektrifiering och internationell klimatpolitik ska Moderaterna bli en ”grön höger”. Samtidigt ska det bli stopp för att skydda mer skog i Sverige. ”I miljöns namn skiter politiker ofta i äganderätten, nu stärker vi den”, säger MUF-ordföranden Matilda Ekeblad inför Moderaternas stämma.

Matilda Ekeblad har som ordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) drivit på för att Moderaterna ska föra en mer ambitiös miljö– och klimatpolitik. Hon är glad över de förslag partiledningen lagt inför stämman som inleds i Helsingborg på torsdagen.

– Vårt svar har ofta varit kärnkraft, kärnkraft, kärnkraft. Det är viktig del i den klimatomställning jag vill se, men det kan inte vara det enda vi grundar vår klimatpolitik på. Nu tar vi flera steg i rätt riktning, säger hon.

En optimistisk syn på teknik genomsyrar det förslag till miljö– och klimatpolitiskt som stämman ska fatta beslut om. Elbilar, koldioxidlagring med CCS-teknik och utveckling av elflyg hör till det som lyfts fram.

Mycket handlar också om den internationella klimatpolitiken. Partiledningen vill ta ställning för ett globalt minimipris på koldioxid och det samma ska införas på EU-nivå inom de områden som inte omfattas av EU:s utsläppshandel. Detta är enligt M-ledningen ett sätt att både sänka de globala utsläppen och att göra Sverige och andra länder som redan beskattar koldioxid mer konkurrenskraftiga.

Matilda Ekeblad vill också att EU ska användas för att påverka Kinas klimatpolitik.

– Så länge Kina bygger kolkraftverk kommer det inte spela så stor roll vad vi gör, även om vi så klart också ska göra vår del, säger hon.

Ingen kärlek från miljörörelsen

Någon omedelbar kärlek från miljörörelsen har partiet inte att vänta. Att sänkt skatt på bensin och diesel var en av de enskilt största satsningarna i Moderaternas budgetförslag nyligen fick bland andra Naturskyddsföreningen att gå i taket. Matilda Ekeblad försvarar förslaget – med tvekan.

– Det är klart att det inte är någon klimatsatsning, det måste Moderaterna vara ärliga med. Samtidigt är jag själv från landet och vet hur det är när det inte finns kollektivtrafik. Det är helt sjukt när dieseln går upp över 19 kronor litern, säger hon.

Skogspolitiken är en annan fråga där Moderaterna är på rak kollisionskurs med miljöorganisationerna. Moderaterna vill se stora satsningar på biobränslen och andra skogsprodukter för att ersätta fossila bränslen. Förutom insatser för att få skogen att växa snabbare vill man sätta stopp för att skydda större mängd skog än i dag från avverkning.

– I miljöns namn skiter politiker ofta i äganderätten. Nu stärker vi den och det är jag glad för, säger hon.