Radar · Djurrätt

Licensjakt på björn överklagas

Rovdjursföreningen motsätter sig Länsstyrelsens beslut om licensjakt.

Svenska rovdjursföreningen överklagar Länsstyrelsen i Jämtlands beslut om licensjakt på 200 björnar, rapporterar SVT Jämtland. Den senaste björnspillningsinventeringen visade att björnstammen fortsatt växa i Jämtland, trots stor avskjutning. Därför beslutade Länsstyrelsen i slutet av juni om en fördubbling av antalet björnar i licensjakten.

Rovdjursföreningen har överklagat beslutet till förvaltningsrätten och vill i första hand att beslutet upphävs i sin helhet. I andra hand vill de att antalet djur som får skjutas minskas.

Licensjakten börjar den 21 augusti. Om rätten inte hinner avgöra ärendet innan dess vill Svenska rovdjursföreningen att beslutet stoppas till dess att ärendet är avgjort.