Radar · Politik

Regeringen avvisar LO:s kritik om lamhet kring minimilöner

LO:s ordförande Susanna Gideonsson och parterna på arbetsmarknaden anser att regeringen agerar för lamt och vagt mot förslaget om minimilöner i EU.

Regeringen avvisar kritik om att den är passiv i försöken att stoppa EU-förslaget på minimilöner. ”Passiv, lam eller diffus. Det är ingen rättvis beskrivning”, säger EU-minister Hans Dahlgren (S)

Inför riksdagens EU-debatt gick LO-ordförande Susanne Gideonsson ut och anklagade regeringen för att inte agera kraftfullt i EU mot direktivförslaget på minimilöner

– Regeringen uttrycker sig vagt och lamt, hävdar hon.

LO:s senaste kritik mot regeringens agerande föranleds av att EU:s ministerråd gjort en sammanställning av medlemsstaternas remissvar över förslaget.

LO anser att Österrike och Danmark är betydligt tydligare i sin kritik mot förslaget. Till exempel uppger de två länderna uttryckligen att man anser att förslaget om minimilöner inte ligger inom EU:s kompetens enligt EU:s fördrag.

"Sätt i klackarna"

Den svenska inställningen sammanfattas som att Sverige anser att EU:s kompetens i frågan är begränsad, samt att Sverige välkomnar att ministerrådets rättstjänst ska yttra sig om huruvida förslaget om minimilöner har rättslig grund i EU-fördraget.

Det är hög tid, anser Gideonsson, för statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att sluta vara försiktiga.

– Varje beslutsfattare måste sätta klackarna i backen och markera: ”Nä, det blir inget direktiv”, säger Gideonsson

Synen på regeringens agerande delas av arbetsgivarsidan. En företrädare undrar om regeringen är rädd för att stöta sig med Frankrike och Tyskland, som driver på för förslaget.

Är oroade

Fack och arbetsgivare är oroade för att den svenska modellen där arbetsmarknadens parter i förhandlingar kommer överens om lönenivåer ska hotas av EU:s förslag på minimilöner.

Kritiken mot regeringen kom upp i riksdagens EU-debatt.

– Är det Danmark vi ska förlita oss på eller avser regeringen att hosta upp sig och ta i ordentligt, sade Centerns Annika Qarlsson.

EU-minister Hans Dahlgren (S) avvisade kritiken.

– Att tala om att vi skulle vara lama eller passiva, det är inte sant, sade han.

Qarlsson och Kristdemokraternas Desiree Pethrus menade att nuvarande situation har uppstått på grund av att regeringen 2017 var med och drev igenom att EU ska ha en ”social pelare”. Det öppnar, enligt dem, upp för EU-förslag på nya områden. Pethrus varnade för fler förslag i federal riktning, som tanken på en ”hälsounion”.

Räcker inte?

– Jag bedömer inte den risken som överhängande , sade EU-minister Hans Dahlgren.

Han tycker inte att den ”sociala pelaren” som lanserades vid ett toppmöte i Göteborg 2017 var ett misstag. Dahlgren menar att det finns behov av att arbeta med socialpolitiska frågor i EU.

– Men det ska ske på rätt sätt, sade han.

Dahlgren påpekar att det inte står någonstans att den sociala pelaren ska leda till EU-lagstiftning om minimilöner.

I det direktivförslag om minimilöner som EU-kommissionen lagt fram undantas Sverige från att behöva lagstifta om minimilöner. Men LO och arbetsgivarsidan anser att det undantaget inte räcker.

LO:s ordförande Susanne Gideonsson varnar för det blir EU:s domstol som i slutändan bestämmer lönenivåer i Sverige, om direktivet inte stoppas.