Zoom · Analys

Osäker början för Biden och Harris –men nytt hopp för separerade flyktingbarn

Washington är tungt militariserat inför att Biden och Harris ska sväras in.

I kväll svärs Joe Biden in som USA:s nya president. En lång tids väntan på en återgång till någon form av normal amerikansk politik är över. Men det betyder inte att det kommer att bli lugnt med en gång, tror Jerker Jansson.

Amerikanska liberaler och vänstern har hållit andan under hösten och vintern. Liberalerna av oro för att Trump skulle vinna presidentvalet och efter valet för att det skulle kunna hända något galet. Vilket det onekligen har gjort. Vänstern har varit tyst för att inte förstöra chansen att bli av med Trump, det har varit en uttalad strategi från många håll, men genast efter installationen av Biden kommer en hård debatt i olika frågor att dra igång.

Kraven på höjd lagstadgad minimilön förs fram av många grupper och förväntningarna på Biden är stora och kommer att sätta hans uttalade stöd för arbetarklassen på prov. 1400 arbetare strejkar redan i New York för bättre villkor och det paradoxala kan uppstå att det blir fler strejker under Biden. Det var knappast meningsfullt att strejka under Trump. Pandemin har ställt massor av amerikaner på bar backe och arbetslösheten är inte lika akut hög som under perioder förra året, men ligger på 6,7%.

Återförening av flyktingfamiljer och Guantanamo

Trycket kommer också att vara mycket hårt på Biden att se till att flyktingfamiljer som skiljts åt ska återförenas. Myndigheterna kan inte ens hitta föräldrarna till 628 barn som hållits åtskilda. Olika intresseorganisationer har kritiserat policyn hårt under Trump och kräver nu att Biden ordnar upp situationen. Men källor nära Biden säger att det kan bli svårt, i synnerhet så länge som covid rasar i landet.

För de runt 40 män som ännu sitter inlåsta i Guantanamo tänds nu en låga av hopp. Under Obamas tid som president lyckades man aldrig stänga fängelset, men 197 fångar som inte åtalats för några brott släpptes ut. Trump har varit mycket ointresserad av att släppa ut någon, han har snarare sagt att fler borde sitta där.

Olja och kol fasas ut

Biden är inte direkt radikal i miljöfrågor med svenska mått, men han säger sig vilja ersätta olja och kol med förnybara energikällor och vill se nollutsläpp av koldioxid till 2050. Fossillobbyn är mycket stark i USA och i delar av landet är ekonomin direkt beroende av kolbrytning. För att göra något genomgripande kommer Bidenadministrationen att bli tvungen att skapa en ekonomi som gör det möjligt för stora grupper ur arbetarklassen att vidareutbilda sig, vilket redan sker, men i alltför liten skala enligt kritikerna.

Biden ska först ta sig igenom de första dagarna som president. Ännu vet ingen om det kommer att ske attacker mot ceremonin där han svärs in. Det har varit lugnt de senaste dagarna, men det kan mycket väl vara lugnet inför stormen. Precis som under förra året kan precis vad som helst hända när som helst och detta faktum innebär en påtaglig hämsko för den nya administrationen. Det lär dröja några månader innan vi kan veta åt vilket håll USA kommer att gå.