Radar · Integritet

Försäkringsbolag medger könsdiskriminering

En kvinna nekades ersättning från ett försäkringsbolag på grund av sjukdomsbesvär som var kopplade till graviditet.

En kvinna nekades ersättning när hon avbeställde en resa då hon fick sjukdomsbesvär som var kopplade till graviditet. Försäkringsbolaget erkänner nu att de diskriminerade kvinnan när de nekade henne ersättning.

När kvinnan bokade resan hade hon använt sig av ett kreditkort som innebar att reseförsäkring ingick i köpet. Men när hon senare blev gravid och fick missfall bara några dagar innan avresan, blev hon tvungen att avboka resan på läkarens avrådan eftersom hon fick sjukdomsbesvär efter missfallet.

Försäkringsbolaget vägrade dock betala ut ersättning till kvinnan och hänvisade till sina försäkringsvillkor där det stod att ersättning inte utgår om avbokningen är graviditetsrelaterad. Detta trots att kvinnan hade ett läkarintyg där hon avråddes från att resa.

Direkt könsdiskriminering

Men både allmänna reklamationsnämnden (ARN) och DO har slagit fast att försäkringsvillkoret strider mot diskrimineringslagen. En kvinna ska inte behandlas sämre vad gäller möjligheterna till försäkringsersättning på grund av skäl som är kopplade till hennes graviditet. Sker detta innebär det direkt könsdiskriminering, vilket försäkringsbolaget nu erkänner att de gjort sig skyldiga till.

DO och försäkringsbolaget har kommit överens om att kvinnan ska få 50 000 kronor i ersättning för diskrimineringen.

– Att man på det här sättet upprätthåller tydligt diskriminerande villkor är allvarligt eftersom det kan avskräcka kvinnor från att begära den ersättning de har rätt till. Jag utgår från att andra försäkringsbolag med liknande villkor nu kommer att utmönstra dem, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV