Radar · Morgonkollen

Fler kvinnor med misstänkta biverkningar av covidvaccin

Personal vaccineras med Covid-19 vaccin från Pfizer BioNTech på SUS i Malmö förra veckan.

Kvinnor är överrepresenterade bland fall om misstänkta biverkningar efter vaccinering mot covid-19, enligt Läkemedelsverket. Myndigheten misstänker att kvinnor är mer benägna att rapportera sina symtom.

Uppdaterad: 09:02

Hittills har 136 personer i Sverige fått misstänkta biverkningar efter vaccinering med covidvaccinet från Pfizer-Biontech. Viktigt att komma ihåg är att det handlar om just misstänkta fall, och att symtomen inte behöver bero på vaccinet.

Fallen rapporteras in både av sjukvården och privatpersoner och sammanställs därefter av Läkemedelsverket. I siffrorna syns en tydlig fördelning.

– Överlag kommer en större andel av rapporterna från kvinnor, säger Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket.

77 procent kvinnor

I klartext handlar det om 105 kvinnor av de totalt 136 personerna. Varför det är så kan Läkemedelsverket inte svara på med säkerhet.

– Men vi har sett liknande trender även tidigare, när det inte gäller covidvaccin. Att kvinnor har en större tendens att rapportera egna upplevda misstänkta biverkningar. Det skulle kunna ha en betydelse och jag har i dagsläget ingen annan förklaring, säger hon.

Ytterligare en teori är att fler kvinnor än män sannolikt har vaccinerats hittills, berättar Arthurson. Kvinnor är nämligen överrepresenterade, både bland de som bor på äldreboende och bland vård- och omsorgspersonal.

TT: Har ni några signaler om att kvinnor får fler biverkningar av vaccinet från Pfizer-Biontech ?

– Nej. Jag har ingen sådan information.

Majoriteten av rapporterna rör milda biverkningar, i linje med vad Läkemedelsverket har förväntat sig. Då handlar det exempelvis om lokala symtom vid injektionsstället, något som också är vanligt vid andra vaccin.

Några fall rör ovanliga men kända biverkningar, som klassas som allvarliga – allergisk reaktion och akut ansiktsförlamning.

Inga nya upptäckter

Det finns också rapporter om misstänkta biverkningar, ibland allvarliga, som klassas som okända biverkningar. Det betyder att det saknas bevisat samband mellan symtom och vaccin. Läkemedelsverket har inte fått någon information som tyder på att vaccinet skulle bidra till någon allvarlig biverkning som inte var känd sedan tidigare.

– Vi går igenom detta regelbundet, särskilt på EU-nivå, och vi har inga signaler om att det skulle förekomma några sedan tidigare okända biverkningar för det här vaccinet som skulle föranleda att vi skulle stoppa vaccinationer eller revidera produktinformation, säger Veronica Arthurson.

Totalt har 15 personer avlidit efter vaccinationstillfället i Sverige, enligt Läkemedelsverket.

– Vi ser inga signaler om att det skulle finnas något orsakssamband med vaccinet, säger Veronica Arthurson.

– Det finns ett par personer i 70-årsåldern som har avlidit efter vaccination, men det är personer med flera tidigare sjukdomar. Resten av fallen är betydligt äldre personer, uppemot mellan 90 och 100 år, säger hon.

Fakta: Misstänkta biverkningar i Sverige

• Antal förbrukade doser av vaccin mot covid-19 i Sverige: 147 000 till och med den 17 januari.
• Antal personer där misstänkta biverkningar har rapporterats: 136 (varav 50 allvarliga) till och med den 19 januari.
• Antal misstänkta biverkningar: 367 (En person kan ha flera misstänkta biverkningar) till och med den 19 januari.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket

Fakta: Vaccinationsordningen i Sverige

Fas 1 – Personer som bor på äldreboende och har hemtjänst, samt vuxna som lever tillsammans med eller jobbar nära dessa grupper.
Fas 2 – Personer som är 70 år och äldre, vårdpersonal och personer med funktionsnedsättningar som får insatser enligt LSS.
Fas 3 – Personer mellan 18-69 år som tillhör riskgrupp.
Fas 4 – Övriga vuxna.
Källa: Folkhälsomyndigheten