Radar · Inrikes

Stor risk för smittspridning när skolorna öppnar

Elever och föräldrar anländer till skolgården på Askebyskolan i Rinkeby för den första skoldagen efter sommarlovet.

Risken för en smittoboom bland elever ökar markant nu när landets skolor drar i gång. Smittskyddsläkare uppmanar föräldrar att minska andra sociala kontakter och fortfarande finns möjligheter att stänga skolor som drabbas av utbrott.

På Askebyskolan i Rinkeby utanför Stockholm är det inspring. Ivriga barn flockas vid ingången, lyckliga att se varandra efter sommaren. Vid porten står rektor Lars-Göran Jakobsson och hälsar välkommen.

– Det har varit ett stort planeringsarbete för att minska smittorisken, med att det ska komma en klass i taget vid olika tidpunkter så att inte alla elever ska rusa in i varandra.

På Askebyskolan, som har barn upp till sjätte klass, är barnen – liksom på samtliga grundskolor – ovaccinerade och risken för en smittoboom i samband med skolstart är stor, enligt smittskyddsläkare.

– Efter skolstarten när många kommer från olika platser brukar det alltid vara spridning av luftvägsvirus. Barnen är de som är mest mottagliga för virus, och nu har vi ett virus som är 50 procent mer smittsamt, säger Eva Lindhusen Lindé, biträdande smittskyddsläkare och skolansvarig i Västra Götaland.

Inte blanda grupper

Sedan ett år tillbaka har smittskyddet i Västra Götaland ett program på sin hemsida där det finns en handlingsplan för hur personalen ska agera om man har ett fall i en klass. De har även rekommenderat kommunerna att tillsätta skolcovidsamordnare, en slags länk mellan smittskyddet och skolorna som samlar upp information om hur det ser ut i olika skolor och som får nyheter och information från smittskyddsläkarna.

– Vi har sagt att de inte ska ha stora samlingar där man blandar olika klasser. Man går inte till hemspråksundervisning till exempel, utan ses via video så att man inte behöver blanda grupper. Lärare ska även undvika fysiska möten och inte fika ihop, säger Eva Lindhusen Lindé.

Precis som förra året ska barnen spridas ut i matsalen så att en klass i taget tar mat och man försöker att vara så få som möjligt samtidigt. På Askebyskolan i Rinkeby löste man matsalssituationen under den mest skriande pandemin med att alla barn åt i klassrummet.

– Vi är rädda att det kan bli en smittspridning, det går ju väldigt fort har vi märkt. Vi hade ett utbrott i december då även jag blev smittad. Vi fick börja smittspåra och det visade sig att vi hade en klustersmitta på skolan. Bland personalen var det 20 av 90 som var sjuka, säger Lars-Göran Jakobsson på Askebyskolan.

Det nya för hösten är att huvudmännen sedan den 10 augusti inte får stänga skolor och skicka hem klasser i förebyggande syfte. Eftersom många barn uppgett att de farit illa av distansundervisningen och upplevt att det varit svårt att tillgodogöra sig kunskapen, ska all undervisning ske på skolan i höst. Undantag får bara göras tillfälligt om det skett ett smittoutbrott med flera smittade, då barnen i en klass kan få studera på distans under en kortare period.

Lars-Göran Jacobsson är rektor på Askebyskolan i Rinkeby och har gjort en stor planering för hur man ska kunna ha en smittsäker skolgång
Lars-Göran Jacobsson är rektor på Askebyskolan i Rinkeby och har gjort en stor planering för hur man ska kunna ha en smittsäker skolgång. Foto: Pontus Lundahl/TT

Stressad för betyg

Rayan Znaweer som går i 6a på Askebyskolan hade distansundervisning under en längre period förra året för att hennes mamma var i riskgrupp och familjen var rädd för smitta.

– Det var svårt att få webbsidan vi skulle jobba från att fungera och jag saknade grupparbeten och att kunna lösa uppgifter tillsammans med vänner. Nu är jag stressad för vi ska få betyg och ha nationella prov den här terminen.

– Finns det corona fortfarande? ropar Hanza Abdullani.

Han går i 6b och minns perioder när de bara spelade olika spel för att de var så få närvarande att det var svårt att bedriva undervisning. Pandemin har till viss del släppt sitt grepp om barnens medvetande och Hadil Quadan som går i 6a utbrister med ett stort leende:

– Jag glömmer snabbt att man inte får kramas!

Sedan kommer alla frågorna: Kommer vaccinet att fungera? Får vi ha grupparbete? Vad kommer hända nu? Skolan har förutom att bli den plats som ska sprida kunskap och lärande också blivit en del av smittskyddet och en del av informationsapparaten kring de ständigt ändrade buden kring vad man får göra.

Sjätteklassarna Rayan Znaweer, Hanza Abdullahi och Hadil Qadan på Askebyskolan i Rinkeby
Sjätteklassarna Rayan Znaweer, Hanza Abdullahi och Hadil Qadan på Askebyskolan i Rinkeby. Foto: Pontus Lundahl/TT

Allt ansvar på skolan

Det finns en oro att pandemin och distansundervisning lett till kunskapstapp hos många elever, något lärarna i så fall måste hjälpa barnen med och samtidigt arbeta för att förhindra smittspridning. Enligt utbildningsminister Anna Ekström (S) har ett stort ansvar lagts på huvudmännen, ett ansvar hon tror att de klarar av.

– Min bedömning är att eleverna ska ha möjligheter att täppa igen de kunskapsluckor som kan ha uppstått under pandemin. Men jag vill betona att det är ett arbete som kommer att fortgå under flera år så vi måste ha beredskap framöver, säger Anna Ekström.

Lisa Labbé Sandelin är smittskyddsläkare i Kalmar län och jobbar tätt ihop med samtliga skolor i länet, som varit hårt drabbat av alfavarianten. Hon tror helt klart att det finns en risk för en ny smittovåg med deltavarianten och pekar på vikten av att inte umgås i för många olika grupper nu när skolorna drar i gång.

– Det är viktigt att inte allt ansvar hamnar på skolorna nu. Föräldrarna behöver tänka igenom hur många kontakter barnen har. Kanske får man pausa kalas och vissa aktiviteter en period för att hålla smittriskerna nere.

Hon uppmanar också till att man ska provta barn vid minsta symptom, även om många barn tycker att det är hemskt.

– Se till att få dem att förstå att det här är viktigt. Vi har sett så många utbrott på skolor men är det hög aktivitet i en skola är det även det i samhället runtomkring. Det hjälper därför inte bara att göra insatser i skolan. Skolan är en spegel av hela samhället.

Fakta: Detta gäller för undervisningen i höst

I mars 2020 införde regeringen en tillfällig förordning för skolan under pandemin så att huvudmännen kunde övergå till distansundervisning för att minska risk för smitta. (För högstadiet möjliggjordes distansundervisning i januari 2021).
Från och med den 10 augusti gäller nya regler som innebär bland annat att distansundervisning bara får tillämpas för en del av eleverna vid smittspridning och utbrott av smitta i skolmiljön.
Distansundervisning som huvudregel kan användas i skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning eller om smittspridningen är så allvarlig att skolan behöver stänga.
Källa: Skolverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV