Glöd · Debatt

”Nu får det vara nog med hänsynslöst dödande på Västbanken”

Maha Awad på Västbanken tar förväl av sin 20-årige son, en av de 40 som har dödats av israeliska soldater sedan i maj.

Minst 40 civila har blivit dödade av israeliska soldater på Västbanken sedan i maj. I de flesta fall har det enligt soldaterna själva skett ”av misstag” – trots att soldaterna ska ha till uppgift att skydda och värna om palestinierna. Nu utlovas mer erfarna befäl – men enligt Yvonne Fredriksson och Kerstin Dahlberg från Palestinagrupperna i Hässleholm är den enda säkra lösningen att Israel lämnar Västbanken för gott.

DEBATT Nyligen satte Israels arméchef Aviv Kochavi ner foten och sa att armén kommer att slå ner på de soldater som inte följer regelverket för soldater i tjänst.

Då hade soldater sedan i maj dödat 40 personer på Västbanken, ett dystert rekord i dödande. I flertalet fall fanns ingen orsak och det enda skäl som angavs var att det skett ”av misstag”. Som om soldater i vad som skulle vara en moraliskt högtstående armé, som Israel berömmer sig av, gång efter annan dödar civila personer ”av misstag”, personer som ockupationsmaktens soldater dessutom ska vara satta att skydda och värna.

Vad som till sist fick den ansvarige chefen att reagera mot soldaternas hänsynslöshet är svårt att veta. Kanske att FN-organet OCHA:s ständiga rapporter om civila offer talade ett alltför tydligt språk för att kunna nonchaleras. Att den återkommande rapporteringen riskerade att bli en belastning för armén, och för staten Israel.

Uppenbarligen har det brustit i utbildningen av de unga soldaterna som placeras ut på Västbanken eftersom de inte kan avgöra när det föreligger verklig fara och det kanske finns orsak att avfyra mer än möjligen varningsskott.

Soldaterna har i regel ingen erfarenhet av Västbanken eller av de palestinier
de möter, eftersom de i det civila lever skyddade liv i Israel och enligt israelisk lag inte har rätt att åka in på ockuperad mark om de inte ska till bosättningarna. Det är inte ovanligt att de är både rädda och uttråkade och har indoktrinerats med uppgifter om att vara placerade bland presumtiva terrorister.

Nu utlovas mera erfarna befäl som ska stötta de unga soldaterna för att de ska fatta rätt beslut i svåra situationer. Det visar sig om detta kommer att hjälpa så att hänsynslöshet och vårdslöshet upphör och palestinska liv räddas.

De som ”av misstag” berövats livet kan tyvärr inte återuppstå och deras familjer har föga chans att få skadestånd för förlusten av en nära och kär. De lämnas åt sitt öde med sin sorg och förtvivlan.

Den enda säkra lösningen vore att den 54-åriga ockupationen hävdes och att Israel lämnade Västbanken för gott – i fred och frihet. Det är allas vårt ansvar att ställa krav på Israel och världssamfundet: häv ockupationen och ställ Israel till svars för brotten mot mänskliga rättigheter och internationell rätt!