Radar · Inrikes

Reglerna för sjukersättning mjukas upp för äldre

I dag finns inte någon ventil för äldre som slitit ut kroppen och som inte nått pensionsåldern.

Det har blivit allt svårare att få sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Nu föreslår regeringens utredare att reglerna mjukas upp, bland annat för dem som närmar sig pensionsålder.

Det här handlar om människor som byggt upp vårt land och samhälle och som förtjänar trygghet när pensionsålder närmar sig, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) på en pressträff.

Kraven för att få sjukersättning är i dag enligt ministern för strikt och antalet som får sjukersättning har minskat kraftigt.

Försäkringskassan larmade redan i november 2017 regeringen om att reglerna är för hårda och tvingar kvar personer med mycket små utsikter till jobb eller bättring i sjukskrivning eller jobbsökande.

Ventil för äldre

Relativt många som efter ett långt arbetsliv slitit ut kroppen tvingas i dag ta ut ålderspensionen tidigare, vilket gör att pensionen blir lägre senare.

Utredaren Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, föreslår nu att det ska bli lättare för äldre att beviljas sjukersättning. Deras arbetsförmåga ska bara bedömas mot arbeten som de har erfarenhet av eller som är faktiskt tillgängliga för dem – och inte som i dag mot alla jobb som är ”normalt förekommande på arbetsmarknaden”.

Det här gäller dem som har mindre än fem år kvar till den tidpunkt då sjukersättning inte kan lämnas, i dag 60 år.

Bedöms öka

Det ska även generellt bli lättare att få sjuk- och aktivitetsersättning, när rätten till dessa ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning. Detta ska minska risken för att personer fastnar i långa sjukskrivningar trots att det inte finns något mer att göra för att förbättra deras arbetsförmåga.

Med de nya reglerna tros mellan 5 000 och 10 000 fler per år beviljas sjukersättning.

För regeringen har det varit angeläget att få fram förslag som kan beslutas före nästa val och före det att den vanliga pensionsåldern höjs 2023.

Fakta: Pensionsålder och sjukersättning

Förra året höjdes den lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad pension från 61 till 62 år. Rätten att stanna kvar i anställning höjdes från 67 till 68 år.
Om två år, 2023, ska den lägsta åldern för att kunna ta ut ålderspension höjas från 62 till 63 år. Gränsen för när garantipension kan tas ut höjs då från 65 till 66 år. Rätten att stanna kvar i anställning höjs samtidigt till 69 år.
Sjukersättning, tidigare förtidspension, kan beviljas personer i åldrarna 19 till 64 år vars arbetsförmåga är ”stadigvarande nedsatt” på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
Antalet personer med sjukersättning/förtidspension var som högst 2005. Då hade 540 000 personer det.
I slutet av 2020 hade antalet gått ner till knappt 235 000 personer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV