Radar · Miljö

Miljöorganisationer kan visa vägen mot hållbarare konsumtion

Gallerian ReTuna i Eskilstuna är återvinning och köpcentrum med endast återvunna prylar, ett av många lokala initiativ som kan visa vägen framåt till en hållbar konsumtion i större skala.

Rörelser som främjar hållbar konsumtion är ofta små och lokala. För att få en större del av samhället att gå i en mer hållbar riktning så kan miljörörelser spela en viktig roll. Det visar en ny studie från KTH.

Att dra ner på konsumtionen i samhället är nödvändigt för att kunna nå klimat- och miljömål. Trots det så finns det fortfarande en utbredd kultur i samhället av att köpa nytt, trots att det man redan har egentligen duger. Detta är inte hållbart, menar Ola Persson, doktorand inom forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption.

Han har gjort en studie om två miljöorganisationer, Naturskyddsföreningen och Medveten konsumtion, och deras kampanjer när det gäller minskad konsumtion. Resultaten visar att de både lyfter det miljömässiga i att ställa om och det roliga och sociala. Och detta fokus skulle kunna inspirera politiker och beslutsfattare att bättre nå ut till fler människor i samhället.

– Inom Sverige handlar det främst om dem som konsumerar mest, från medelklass och uppåt. De har störst möjlighet att ändra sina konsumtionsvanor utan att det medför några större uppoffringar, säger Ola Persson i en artikel på KTH:s hemsida.

Miljöorganisationernas fokus ligger på det kollektiva i att dela och reparera och att vägen mot förändrade konsumtionsmönster är en social process.

– Det kan vara svårt att som individ värdera sin egen miljöpåverkan och ett tungt ansvar att bära. Att göra saker tillsammans ger styrka och gör det lättare att hålla i över tid, säger Ola Persson i artikeln.

Att få upp det hela från små lokala initiativ, som exempelvis fixoteken i Göteborg, till nationell nivå, kan bli en utmaning, tror han.

– Det är en knäckfråga som kan vara svår för politiken att gå in i. En väg framåt kan vara att det kan skapa jobb. Det finns en stor potentiell marknad om återbruk och delning får genomslag i samhället, säger Ola Persson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV