Radar · Inrikes

Inget EMA-stopp för Janssen-vaccin

En ask med Janssen-vaccin mot covid-19 som levererats till Norge.

Det finns en möjlig koppling mellan Janssen-vaccinet och de blodproppar som drabbat vissa vaccinerade, konstaterar EU:s läkemedelsmyndighet (EMA). Men fördelarna anses större än risken.

Efter EMA:s granskning konstateras att myndigheten hittat ”en möjlig koppling till väldigt sällsynta fall av ovanliga blodproppar”.

De fall som inträffat har visat sig vara ”väldigt lika” de som upptäckts även hos personer som vaccinerats med Astra Zenecas covid-19-vaccin.

”En varning för ovanliga blodproppar med låga blodplättar bör läggas till i produktinformationen för covid-19-vaccinet Janssen”, heter det nu från EMA.

"Väldigt sällsynt"

Något stopp av vaccinet blir det dock inte. Och inte heller några ändrade rekommendationer om vem som bör ta det eller undvika det.

– Det här är en väldigt sällsynt bieffekt. Fördelarna med vaccinet överväger fortfarande riskerna, säger EMA-chefen Emer Cooke på en presskonferens i Amsterdam.

Några fall i EU har ännu inte påträffats. Å andra sidan har inte ens 200 000 personer i EU ännu fått Janssen-vaccinet.

– Utredningarna kommer att fortsätta, betonar Cooke.

Åtta fall

I USA pausades användandet av Janssen-vaccinet för en vecka sedan efter rapporter om att vaccinerade drabbats av blodproppar, som eventuellt kan kopplas till vaccinet. Det har i sin tur följts av att flera länder i Europa, däribland Sverige, också valt att avvakta med användandet.

EMA konstaterar att det bland över sju miljoner vaccinerade i USA hittills förekommit åtta fall av blodproppar, varav en med dödlig utgång. Alla fall rör kvinnor under 60 år.

Hur Janssen-vaccinet är jämfört med Astra Zenecas vaccin vågar man ännu inte sia om. Globalt har 287 fall av blodproppar upptäckts hos Astra Zenecas vaccin, som dock delats ut till oerhört många fler.

– Det är fortfarande för tidigt att säga om det här händer oftare eller mer sällan än Astra Zeneca, säger Sabine Straus, som leder EMA:s medicinsäkerhetskommitté (PRAC).

Koll på Sputnik

Janssen-vaccinet godkändes av EMA den 11 mars, men har än så länge bara delats ut i några enstaka länder. Till skillnad mot de övriga tre vaccin som godkänts – från Astra-Zeneca, Pfizer-Biontech och Moderna – behövs bara en dos av Janssen-vaccinet.

EU har för medlemsländernas räkning beställt 200 miljoner doser av vaccinet. Janssen är ett ursprungligen belgiskt företag som nu ägs av amerikanska Johnson & Johnson.

Janssen-vaccinet är av samma typ som Astra Zenecas vaccin. Även det ryska Sputnik-vaccinet är av samma typ, vilket gör att EMA nu håller ögonen öppna även där, för eventuella blodproppar.

– Naturligtvis kommer vi att noga följa det här. Men hittills har vi inte sett några sådana uppgifter, säger Emer Cooke.

Optimism i EU

Trots varningarna för bieffekter med vaccinen från både Astra Zeneca och Janssen finns just nu en växande optimism inom EU vad gäller vaccinleveranser och vacciner.

– Jag kan nu garantera er att vi i mitten av juli kommer att ha tillräckligt med doser för att vaccinera 70 procent av EU:s vuxna befolkning, säger inre marknadskommissionären Thierry Breton till franska tidningen Le Figaro.

Enligt Breton tillverkas nu vaccin i totalt 53 fabriker runt om i EU.

Optimismen gör det också möjligt för EU att öka på leveranserna utanför unionen. Inom de närmaste veckorna inleds utdelningen av totalt 651 000 vaccindoser från Pfizer-Biontech till vårdanställda i länderna på västra Balkan.

Fakta: Vaccineringen i EU

Inom EU har totalt drygt 103 miljoner vaccindoser nu injicerats. Sammanlagt har 126 miljoner doser levererats till de 27 medlemsländerna.
Av de levererade doserna kommer 82 miljoner från Pfizer-Biontech, 30 miljoner från Astra-Zeneca, 11 miljoner från Moderna och 177 000 från Janssen. Av de vaccin som än så länge endast godkänts nationellt i vissa medlemsländer (främst Ungern och Slovakien) har 1,1 miljoner kommit från ryska Sputnik och 1,1 miljoner från kinesiska Sinopharm.
Procentuellt har 20,5 procent av EU-befolkningen över 18 år fått åtminstone en första dos. 7,9 procent är fullt vaccinerade.
Källa: Europeiska smittskyddsenheten (ECDC).
TT