Radar · Miljö

Beslutet: Shell gröntvättar med ”CO2-neutral bilkörning”

Kunder hos Shell i Nederländerna har kunnat klimatkompensera sitt bilkörande.

Genom att betala extra har nederländska Shellbesökare kunnat ”klimatkompensera” genom att stödja trädplanteringar. Att i en kampanj marknadsföra det som ”CO2-neutral körning”, är gröntvättning, enligt ett beslut från den Nederländska reklamombudsmannen, rapporterar edie.net.

Att främja naturbaserade lösningar framhålls som en av de viktigaste bitarna för att lösa klimatkrisen. Välmående ekosystem binder både koldioxid och gör samhällen mer resilienta mot klimatförändringarna. Men som så ofta är fallet, är verkligheten mer komplicerad.

– De allra flesta som arbetar för att använda naturbaserade lösningar är medvetna om att det inte räcker, men det finns en risk i det här enkla och attraktiva budskapet – att vi i vår önskan att hitta en enkel lösning tror att det här fixar allt och att vi inte behöver förändra samhället eller vårt sätt att leva, har forskaren Terese Thoni, tidigare berättat för Syre.

Läs mer: Så kan naturen hjälpa eller stjälpa i klimatarbetet

Nu får Shell på fingrarna för att ha marknadsfört vad de beskrivit som möjligheten att köra ”CO2 neutralt”. Oljebolagets argument har varit att konsumenterna kunnat köpa ”kolkrediter” vid pumpen som finansierar naturbaserade klimatlösningar, så som trädplanteringar. Ekosystemen som finansieras suger upp motsvarande mängd koldioxid som släpps ut av förbränningsmotorerna, hävdade Shell, när de la fram sina argument inför Stichting reclame code, vilket motsvarar svenska reklamombudsmannen, rapporterar Edie. Men enligt beslutet – så var priset på en eurocent för lågt för att kunna motsvara den koldioxid som släpps ut.

Shell har sagt sig överväga nödvändiga förändringar i sin kommunikation. Beslutet är inte legalt bindande.

Shell befann sig också nyligen inför skrået i Nederländerna, vilket i maj resulterade i att oljebolaget beordrades att besluta om en ambitiösare målsättning för att reducera sina växthusgasutsläpp. Ett domslut som Shell tänker överklaga, vilket de meddelade i somras.