Radar · Miljö

Löften om miljarder till skogsskydd – från Jeff Bezos på Cop26

Jeff Bezos på väg att säga några väl valda ord vid Cop26.

Flera stats- och regeringschefer kunde inte nog betona vikten av att regnskogar bevaras, och att människorna som lever där är avgörande för att arbetet blir framgångsrikt. ”Snälla, mörda oss inte”, sa en företrädare för Amazonas.

Efter gårdagens löften från fler än 100 länder om att stoppa avskogningen fick utvalda ledare, och även andra röster, chansen att säga sin mening om skog och markanvändning vid ett av klimatmötets så kallade leader’s event.

Premiärminister Boris Johnson rekapitulerade det faktum att givarländerna åtagit sig att satsa 12 miljarder dollar till det så kallade globala skogsfinanslöftet. Pengarna ska användas till åtgärder i utvecklingsländer, bland annat för att återställa landområden, hantera naturbränder och bidra till rättigheter för olika ursprungsbefolkningar.

Att skogen är livsviktig är de flesta överens om, och USA:s president Joe Biden lyfte fram nationens åtagande att avsätta upp till 9 miljarder dollar för skogsskydd till 2030.

Skogen skapar jobb, men till vem?

Mycket tropisk regnskog finns i Kongo och landets president Félix Tshisekedi sa att landet är villigt att ta på sig ett ledarskap i arbetet med att skydda världens skogar.

– Jag vill understryka att vi behöver fler synergier och ett gemensamt arbete på alla fronter. Vi bifaller det här mötets resolutioner och uppmanar andra länder att göra detsamma för att nå målen, sa presidenten.

Även Gabon är en nation rik på regnskog.

– Vår skog är avgörande för stabiliteten både för den afrikanska kontinenten och världen i stort, men den har underskattats. Och bara 10 procent av de jobb som skapas av skogen tillfaller Afrika, sa landets president Ali Bongo.

– Jag hoppas att vi tillsammans kan navigera genom den komplexa ekonomin här på mötet, tillade han.

"Stoppa motorsågsmassakern"

När Boris Johnson återvände till talarstolen berömde han sina kollegor för deras engagemang och åtaganden, och uppmanade med sitt sedvanliga bildspråk till ett slut på ”den här väldiga motorsågsmassakern”.

Marknaden och den privata sektorn spelar naturligtvis en stor roll, och vem passade då bättre – och samtidigt sämre – än Amazons grundare och rymdentusiast Jeff Bezos för att göra ett uttalande.

– Naturen förser oss med allt vi behöver, men den är också bräcklig, sa Bezos med hänvisning till insikter han säger sig ha fått från sitt eget uppmärksammade rymdäventyr.

Världen är inte bättre idag än för 500 år sedan, sa Bezos.

– Det är en oacceptabel anomali, men den kan vändas. Jag ser fram emot att arbeta med er alla på den här resan.

Amazon-pengar

Bezos bidrag är ett löfte på 2 miljarder dollar för att återställa naturliga livsmiljöer och omvandla matsystem, och han sa också att Amazon avser att bara använda förnybar energi till 2025.

Norden representerades vid dagens evenemang av bland annat Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Han kungjorde att landet tillsammans med Storbritannien, Tyskland, USA och Nederländerna, samt 17 privata finansiärer, bland annat Jeff Bezos Earth fund och Bloomberg philantropies, satsar 1,7 miljarder dollar (ca 14,5 miljarder SEK) i stöd till ursprungsbefolkningar och lokala samhällen som har en avgörande roll i att förhindra avskogning.

– Vi behöver en rättvis omställning. Vi mobiliserar ekonomiska medel och jag känner mig uppmuntrad av de framsteg som vi har sett i flera skogsnationer.

Statsministern hänvisade till Leaf-koalitionen, The lowering emissions by accelerating forest finance.

– Om koalitionen får genomslag i finansieringen står några av de största företagen redo att bistå dessa länder. Det håller företag ansvariga och stärker ursprungsbefolkningar. I grund och botten är det en fråga om etik. Och att hålla 1,5-gradersmålet levande, syftet med det här mötet.

Ursprungsbefolkning vill ha respekt

Utöver stats- och regeringschefer och företrädare för banker och företag fanns även flera aktivister bland talarna, bland andra Hindou Oumarou Ibrahim från Tchad och den tidigare maratonlöparen Eliud Kipchoge från Kenya.

Tuntiak Katan, vice samordnare för COICA, Koordinator för inhemska organisationer i Amazonas flodbassäng, både vädjade och ställde krav till världens ledare.

– Vi vill ha ledarnas respekt. Snälla, mörda oss inte, döda oss inte. Vi behöver ert stöd.

Läs mer:

Hundra länder lovar stoppa avskogning

Skogen ska räddas, men är det tillräckligt?