Radar · Mänskliga rättigheter

Afghanistan: Färre civila offer men ändå ett av världens farligaste länder

Säkerhetspersonal undersöker platsen efter en bombattack, 20 februari 2021.

Antalet civila offer i Afghanistan under 2020 minskade jämfört med föregående år. Men trots det är landet ett av världens farligaste för civila, enligt Svenska Afghanistankommittén.

Under de första nio månaderna 2020 minskade våldet i Afghanistan, för att sedan öka under de sista tre månaderna. Under det senaste kvartalet inleddes fredsförhandlingar mellan regeringen och talibanerna.

– Det faktum att våldet minskade kraftigt under årets första nio månader visar att kriget i Afghanistan inte är en konflikt utom kontroll. De huvudsakliga parterna, talibanerna och regeringen, har verkligen makt att reducera våldet. Det är mycket långt kvar men med uppriktig politisk vilja, också från omgivande länder och stormakter, kan krigets avslutas, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén (SAK), i ett pressmeddelande.

Däremot ökade antalet kvinnor som dödades förra året och var det högsta sedan UNAMA, FN:s organ för Afghanistan. Landet är fortfarande ett av världens farligaste för civila, enligt SAK. De dödliga attackerna mot människorättsaktivister och journalister har också ökat kraftigt. Sedan fredsförhanlingarna inleddes har fem aktivister och sex mediearbetare mördats. De flesta har skjutits ihjäl utan att någon har tagit på sig ansvaret för attackerna.

– Morden på journalister och människorättsaktivister är ett direkt hot mot Afghanistans sköra demokrati. De måste få ett slut. En fri och oberoende press är avgörande för att Afghanistan ska kunna fortsätta utvecklas bort från våld och fattigdom, säger Andreas Stefansson i pressmeddelandet.

Våldet från afghanska regeringsstyrkor intensifierades under 2020 och de stod för 22 procent av de dödade och skadade. Men det är attacker från talibanerna och andra väpnade grupper som står för de flesta dåden mot civila, 62 procent.

I och med att USA fick en ny president är utvecklingen i Afghanistan inte säker. Enligt före detta president Trumps avtal med talibanerna ska alla amerikanska trupper dras tillbaka innan den 1 maj 2021. Nu inväntar parterna i fredsprocessen president Joe Bidens besked om truppnärvaron.