Radar · Migration

FARR-stipendiat i förvar i väntan på utvisning

Arkivbild från 2018 på förvaret i Märsta, inför att ett 50-tal personer skulle utvisas.

Reza Rahimi, som i år mottog FARR:s ungdomsstipendium för sitt stora engagemang för asylsökande och asylrätten, sitter nu i förvaret i Märsta i väntan på utvisning.

”I dag är den första maj och det är min 4: e dag jag är inlåst i ett förvar i Stockholm, Sverige. Jag är en som har flytt från mitt land för att skydda mitt liv och från världens farligaste land, Afghanistan. Ett land drabbat av 40 års krig.” Så skriver Reza Rahimi själv på twitter om sin situation (översatt från engelska).

Reza Rahimi kom till Sverige som ensamkommande från Afghanistan och fick så sent som i mars i år Flyktinggruppernas riksråds, FARR:s, ungdomsstipendium till minne av Carl Lundevi.

Motivationen löd: ”för sitt stora stöd till andra asylsökande och hjälp till att deras röster ska höras. Reza Rahimi är en skrivande människa som skriver mycket om situationen för asylsökande, för barn, kvinnor, ensamkommande unga, om orättvisor i världen. När de många barnfamiljerna strejkade för sina rättigheter på Norra Bantorget sommaren 2019, var han ett stöd till familjerna och han hjälpte mammorna att skriva och dela sina berättelser. Så har han fortsatt att skriva och dela andras och egna berättelser och kämpa för asylrätten och en värld i fred.”

Nu sitter han alltså själv instängd i väntan på utvisning. I sociala medier har många uttryckt chock och förtvivlan över Reza Rahimis frihetsberövande.

"Dina ord kommer vara vittnen"

Zahra Hosseiny, förra årets stipendiat, skriver på Facebook att ”Vi uppmanar dig Reza att du ska forsätta skriva om orättvisan. Dina texter kommer finnas för evighet, dina ord kommer vara vittnen en dag om hur Sverige/Europa behandlade afghanska flyktingar.”

Hon skriver vidare att hon varit i kontakt med honom via telefon och att han är chockad.

En annan av Rezas vänner skriver i ett långt inlägg på Facebook att ”Jag kan fortfarande inte få ihop vikten av friheten i det svenska samhället med de inlåsta dörrar som håller Reza och många oskyldiga flyktingar, frihetsberövade. Sist när jag och Reza protesterade utanför förvaret i Märsta mot en deportation så pekade han upp mot en grupp tornseglare som flög fria över förvaret och sa ”kolla på dem! Det känns som att de också protesterar mot låsta dörrar”. ”

Syre har försökt kontakta Reza Rahimi, men han hälsar via en vän att han just nu vill fokusera helt på att skriva en ansökan om verkställighetshinder.