Radar · Arbetskritik

Svensk a-kassa sämst i Norden enligt TCO

Svensk a-kassa hamnar på plats 21 av EU:s 27 länder.

Den svenska a-kassan är sämst i Norden och även långt ner på Europalistan, det visar siffror från OECD, som TCO analyserat.

TCO har jämfört hur den statliga arbetslöshetsförsäkringen i täcker upp förlorad inkomst vid arbetslöshet motsvarande landets medellön – 35 300 kronor i månaden i Sverige – och vid en jämförelse med övriga Norden hamnar Sverige sist.

I EU hamnar Sverige på en 21:a plats när det kommer till ersättning vid arbetslöshet bland EU:s 27 länder.

Uträkningen baseras på ersättning under den andra arbetslöshetsmånaden och avser vad ett hushåll med två vuxna och två barn får ut när skatten är dragen jämfört med när båda personerna i hushållet jobbade. enligt TCO.

Även på längre sikt är den svenska ersättningsnivån förhållandevis låg, om än något bättre.

Högst a-kasseersättning i undersökningen har Luxemburg följt av Portugal, Lettland och Tjeckien med runt 92–93 procent i nettoinkomst i en familj där den ena blir arbetslös och båda har en medianinkomst.

I Sverige ligger den nivån på 75 procent. Finland och Danmark har 80 procent, Norge ytterligare något högre.

Dock tar analysen inte hänsyn till de tillfälligt höjda nivåerna i den svenska a-kassan. En ersättning som förlängdes ytterligare till att gälla till och med 2022.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV