Radar · Morgonkollen

KD vill lagra biometriska data av utlänningar

  KD-ledaren Ebba Busch vill lagra biometriska data på alla utlänningar som söker sig till Sverige.

Migrationsverket ska uppta, lagra och söka biometriska data av alla utlänningar som söker sig till Sverige. Det föreslår Kristdemokraterna för att komma åt kriminalitet i arbetslivet.

De vill komma åt vad de kallar arbetslivskriminalitet, med vilket avses arbetsmiljöbrott, bidragsbrott och ekonomisk brottslighet.

”Problem som bara växer under de socialdemokratiska statsråden Morgan Johansson och Eva Nordmarks styre”, skriver KD-ledaren Ebba Busch tillsammans med partiets rättspolitiske talesperson Andreas Carlson och migrationspolitiske talesperson Hans Eklind i en debattartikel i Aftonbladet.

De varnar för att kriminella ger sig in i legitima branscher och utsätter hederliga företagare för osund konkurrens samt utnyttjar människors utanförskap för brottslig vinning.

För att komma tillrätta med problemen vill KD förutom lagring av biometriska data av alla utlänningar som söker sig till Sverige vilandeförklara alla samordningsnummer, förutom för dem som fysiskt kan inställa sig på kontor och styrka sin identitet.

Vidare vill KD att brottet människosmuggling ska omfatta fall där oriktiga uppgifter har legat till grund för arbetstillstånd.

Realtidskontroller av företag ska kunna delas mellan myndigheter, till exempel Skatteverkets kontroller på arbetsplatser.

Partiet vill också höja dagens lönekrav vid arbetskraftsinvandring på 13 000 kronor i månaden till 35 000 kronor, ett krav Moderaterna tidigare framfört.

Fakta: Biometrisk data

• Biometrisk data är något förenklat allt som kan härledas unikt till din person. Ditt ansikte, din gångstil, ditt fingeravtryck och liknande saker.
• Till skillnad från exempelvis lösenordet till din bank eller din mobil anses det svårare att hacka biometrisk data. Hur olika företag och myndigheter lagrar datan och vilka som har tillgång till den och på vilka sätt är dock omdebatterat.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV