Radar · Politik

Varnar för hotad folkbildning: ”De med sämst förutsättningar drabbas”

Studieförbunden kan få mindre pengar att röra sig med vid ett maktskifte.

Folkbildning och föreningsliv är under attack. Det anser organisationen Verdandi som nu varnar för konsekvenserna av de nedskärningar som kan vänta bland andra studieförbunden om en högerregering får makten.

När en fritidsledare på ABF:s ungdomsgård Ockelbo i våras berättade att han röstade på Sverigedemokraterna förlängde ABF inte hans anställning. En intensiv debatt bröt ut i både lokala och rikstäckande medier och Sverigedemokraterna i Gävleborg krävde att de offentliga bidragen till ABF skulle strypas.

Kaare Andersson, vice ordförande för Verdandi, anser att det är ett exempel av många på hur organisationer som arbetar med folkbildning ifrågasätts allt mer, inte minst från sverigedemokratiskt håll.

– Det visar att Sverigedemokraterna inte förstår vad en idéburen organisation är. Skulle en socialdemokrat kunna jobba inom Sverigedemokraterna? frågar han retoriskt.

Skär ner en miljard

En miljard kronor skär SD ner på folkbildningen – statligt stöd till folkhögskolor och studieförbund – i partiets budgetförslag för 2021. Också på kommunal nivå ifrågasätts stöd till folkbildning och föreningsliv allt oftare, enligt Kaare Andersson. För SD-politiker är exempelvis invandrarföreningar ofta ett rött skynke.

– Det finns alltid politiska företrädare som lyfter fram olika anledningar till att dra ner bidragen. Vi får de signalerna hela tiden från många håll i landet, säger Kaare Andersson.

Han menar att föreningar och studieförbund har möjlighet att nå människor som offentlig verksamhet inte alltid är anpassad efter. I Borlänge där han själv är verksam har Verdandi tillsammans med ABF språkundervisning för invandrarkvinnor.

– De har inte klarat av den kommunala SFI-undervisningen som inte är anpassad efter deras villkor. Men här klarar de av det. Drar man in bidragen så står de här kvinnorna där och har ingenstans att vända sig, säger han.

Också Moderaterna vill skära ner på de statliga bidragen till folkbildning, totalt med 355 miljoner kronor för 2021. Det motiverar partiet med att kurser som främst nyttjas av vuxna med god ekonomi till större del kan finansieras med kursavgifter. Dessutom vill Moderaterna skärpa kraven på att de studieförbund som tar emot bidrag lever upp till demokratiska värderingar, vilket de menar kan innebära att färre blir berättigade till det. Det skrev bland andra den kulturpolitiska talespersonen Lotta Finstorp i en debattartikel i Altinget i november.

Fusk med bidrag

Moderaterna har också pekat på det fusk med bidrag till studieförbund som uppmärksammats på senare tid, bland annat de studieförbund på Järvafältet nordväst om Stockholm som fick betala tillbaka sammanlagt över fem miljoner efter att man bland annat sökt bidrag för kurser som inte existerade. Men det kan inte användas som ursäkt för att skära ner de offentliga bidragen, anser Kaare Andersson.

– Vi vet att det förekommer en del mygel, men vi har en kontrollfunktion i samhället som gör att man kommer på det. De som drabbas om man drar in bidragen är de som har sämst förutsättningar i samhället, människor som är arbetslösa, är lågutbildade eller har drogproblematik, säger han.

Syre har utan framgång sökt företrädare för Sverigedemokraterna.