Radar · Miljö

Här byggs Sveriges första permanenta elväg

Det pågår flera projekt med elvägar i Sverige som använder olika typer av teknik.

Transporttäta Örebro blir först med att få en permanent elväg på E20 mot Hallsberg. Satsningen på elväg är tänkt som ett komplement i framtida fossilfria transportsystem för att minska koldioixidutsläppen, meddelar Trafikverket i ett pressmeddelande.

Just nu håller Trafikverket på att arbeta fram en vägplan för kommande satsningar på elvägar. Först ut blir Örebro som länge har fungerat som ett nav i den tunga transporttrafiken mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Valet stod mellan E20 och väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn där kriterier som vägtyp, naturmiljö och kraftförsörjning vägde till Örebros fördel.

Trafikverket berättar att regionen har sett många logistiketableringar under senare år, både nationellt och internationellt. Från Örebro nås en stor del av Sveriges befolkning inom tre timmar och 60 procent av Sveriges företag ligger inom en radie på 20 mil från Hallsberg.

Sverige ligger i bräschen

Sverige och Tyskland är världsledande på försök med elvägar, enligt Vattenfall. Bland annat färdigställdes världens första trådlösa elektriska väg norr om Visby i december 2020. Den är uppbyggd på induktionsteknik där 1,5 meter långa kopparspolar lades ned under asfalten.

Nu kommer en upphandling att ske för elvägen i Örebro, inklusive val av teknik. Projektet förväntas vara klar för trafik 2025, meddelar Trafikverket som säger att det samarbetar med Region Örebro i planeringen.

Den aktuella sträckan berör trafikplats 106 vid Brändåsen och trafikplats 110 Adolfsberg på E20 och är totalt ca 21 km lång, med två körfält i vardera riktningen.

Minska koldioxidutsläppen

Satsningen är en del i försöken att få ned utsläppen av koldioxid. Enligt ett beslut i riksdagen ska utsläppen av växthusgaser som transporterna i Sverige ger upphov till minska med 70 procent mellan 2010 och 2030.

Om man vill elektrifiera alla de större vägarna i Sverige skulle den investeringen gå på runt 50-60 miljarder kronor, rapporterar SvD.

Elvägar riktar sig främst till lastbilar och den tunga transportindustrin eftersom tekniken med batteridrift ännu inte lyckats få fram några batteridrivna lastbilar med tillräckligt lång räckvidd.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV