Radar · Politik

Regeringskrisen: Budgetstöd inte krav för Löfvens comeback

Statsminister Stefan Löfven (S) leder numera en övergångsregering.

S-ledaren Stefan Löfven har flera frågor att lösa för att kunna tillträda som statsminister igen. Men han behöver inte ha budgeten färdigförhandlad. ”Det finns inget formellt krav”, säger tidigare talmannen Per Westerberg.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven är beredd att bli statsminister på nytt – även om han i förväg inte säkrat stöd för en ny regerings budget i höst.

– Det är ett alternativ som ger mer tid för flera partier att fundera på vad som går att göra i den här situationen, sade Löfven på tisdagen.

Regeringsformen, som reglerar hur en statsminister tillträder, säger ingenting om att budgetstöd måste vara säkrat på förhand.

– Han (Löfven reds anm) ska tolereras av kammaren, säger moderaten och tidigare talman i riksdagen Per Westerberg.

Westerberg, som var talman 2006–2014, konstaterar att det inte finns något uttryckligt budgetkrav.

– I förarbetena till regeringsformen övervägs en del frågor, som att man ska kunna få igenom sin politik. Det gör på något sätt att det finns en koppling, om än inte lagstiftad. Men man har dragit slutsatsen att det är statsministervoteringen som är avgörande för talmannens förslag.

Inte avgörande

Nuvarande talman Andreas Norlén har också sagt att budgetfrågan är viktig men inte avgörande för att han ska nominera en statsministerkandidat som riksdagen ska rösta om.

Löfven skulle i dagsläget kunna göra comeback och accepteras som statsminister av riksdagen med minsta möjliga marginal – förutsatt att han tolereras av C och V. Mandaten ser ut att vara till hans fördel.

För att accepteras som statsminister får en kandidat inte ha mer än hälften av riksdagens 349 ledamöter mot sig.

Men för att Löfven senare i höst ska få igenom budgeten i riksdagen behövs ett annat mer aktivt stöd. Regeringens budgetproposition måste få fler ja-röster än en väntad gemensam budgetmotion från M och KD. Röstar SD för den budgeten, så måste Löfvens budget även ha C:s och V:s ja-röster för att vinna.

Svårlöst knut

Men V kräver att få vara med och budgetförhandla för att rösta ja. Och C vill inte budgetförhandla med V.

C vill i stället ha tillbaka det tidigare budgetsamarbetet med L. Men L siktar nu på en borgerlig regering. Det är den knuten Löfven hoppas kunna lösa efter att han eventuellt tillträder som statsminister.

Om hans budget skulle falla i riksdagen i höst, avgår han och hans regering. Det meddelade Löfven i tisdags. Han vill inte än en gång regera på en oppositionsbudget. Det har han gjort två gånger tidigare.

M:s ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson tycker att en statsministerkandidat självklart ska ha stöd för sina ekonomiska ramar på förhand.

– Att vi skulle få ihop en budget ser jag inte som en jättestor utmaning. Alla vet att vi har lyckats med detta förut. Det är betydligt svårare just nu för Stefan Löfven att veta om han har ett budgetunderlag, säger hon.

Fakta: Regeringsformen

Regeringsbildningen

4 § När en statsminister ska utses, kallar talmannen företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice talmännen och lämnar sedan förslag till riksdagen.
Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt. Lag (2010:1408).
5 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, ska förfarandet enligt 4 § upprepas. Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, ska förfarandet avbrytas och återupptas först sedan val till riksdagen har hållits. Om inte ordinarie val ändå ska hållas inom tre månader, ska extra val hållas inom samma tid. Lag (2010:1408).
6 § När riksdagen har godkänt ett förslag om ny statsminister, ska han eller hon så snart det kan ske anmäla de övriga statsråden för riksdagen. Därefter äger regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen eller, om statschefen har förhinder, inför talmannen. Talmannen ska alltid kallas till konseljen.
Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens vägnar. Lag (2010:1408).
Källa: Regeringsformen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV