Radar · Miljö

De nomineras till Greenwashpriset 2021

AP-fonderna investerar i bolag som kopplas till regnskogsavverkning.

Varje år delar miljöorganisationen Jordens vänner ut pris till företag och organisationer som framställer sin verksamhet som bättre för miljön, än vad den egentligen är. De tre nominerade till Greenwashpriset i år är AP-fonderna, Fossilfritt Sverige och kampanjen Den svenska gruvan, som bland annat gruvbolaget Boliden ligger bakom.

Sedan 2009 har Jordens vänner delat ut Greenwashpriset, ett pris där alla kan vara med och rösta fram vilka organisationer eller företag som är bäst på att avleda uppmärksamhet från miljöskadlig verksamhet, genom att få den att se miljövänlig ut.

De första som nomineras i år är AP-fonderna. Jordens vänner lyfter fram att AP-fondernas styrelser gärna berättar att de är ledande på hållbarhet. Samtidigt placerar pensionsfonderna drygt 16 miljarder i fossila investeringar samt i bolag som köttjätten JBS, vilka kopplats till regnskogsavverkning och kränkningar av urfolks rättigheter, skriver Jordens vänner i sin motivering.

Den andra nomineringen går till Fossilfritt Sverige, regeringens initiativ för att få landet att bli fossilfritt. Jordens vänner menar att initiativet – som samverkar mycket med näringslivet – framställer det som om klimatkrisen skulle gå att lösa genom att fortsätta ungefär som vanligt, så kallat ”business as usual”. Bland annat samarbetar Fossilfritt Sverige med den svenska skogsindustrin som framställer biomassa som hållbart, vilket Jordens vänner, Greta Thunberg med flera inte håller med om. Dessutom bygger Fossilfritt Sveriges lösningar på teknik som ännu inte finns, till exempel elflygplan och att fånga upp koldioxid, skriver Jordens vänner.

Den tredje nomineringen går till ”Den svenska gruvan”, en kampanj som bland annat gruvbolagen Boliden och LKAB står bakom. Jordens vänner skriver att kampanjen lyfter fram metaller och mineraler som den enda vägen till fossilfrihet.

”Det finns dock inga miljövänliga gruvor. Gruvnäringen är snarare en mycket miljöskadlig och avfallsintensiv verksamhet som skapar stor negativ påverkan på sjöar och vattendrag såväl som på den biologiska mångfalden och människors livsvillkor – främst samernas. Den svenska gruvan nomineras för sin förskönande bild av gruvnäringens roll i klimatomställning som ”fredagsmys” men undviker helt att nämna att en hållbar omställning även inkluderar miljö och mänskliga rättigheter”, skriver Jordens vänner i sin motivering.

Så svarar Fossilfritt Sverige

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, är inte särskilt förvånad över nomineringen.

– Det tolkas ibland så när man jobbar med näringslivet, säger han.

Han håller med om att kalhyggen släpper ut mer koldioxid än om skogen hade fått stå kvar, men anser ändå att det är bra att skog i Sverige används till biobränslen och att hus byggs i trä istället för med cement.

– Alternativet blir ju fossilt även om du elektrifierar, effektiviserar och förändrar beteenden så mycket det bara går. Och det är ännu värre, säger han.

Att Fossilfritt Sverige lyfter fram teknik som inte är färdigutvecklad än tycker han inte är ett problem. Enligt honom fördes samma diskussion fram tidigare av olika miljöorganisationer när det gäller vindkraft och solkraft innan dessa hade blivit konkurrenskraftiga. Att byta bränsle på flygen till el och biobränsle är inte att fortsätta med “business as usual”, menar han.

– Vissa flygplan måste finnas och när man byter bränsle blir det dyrare och då flyger folk mindre. Det är en positiv bieffekt. Beteendeförändring får du ibland på köpet av teknikskiften, säger han.

Så svarar Den svenska gruvan

På Den svenska gruvan håller man med om att de hade kunnat vara tydligare på kampanjens hemsida med hur de jobbar med biologisk mångfald och urfolksfrågor.
 
– Men den informationen finns om man går in på de länkar som leder till branschorganisationen Swemins hemsida, säger Emma Härdmark, kommunikationschef på Svemin, som står bakom kampanjen. 
 
Hon hänvisar till att Svemin har tagit fram en färdplan för att öka den biologiska mångfalden, som går ut på att bland annat minska de skador som gruvorna orsakar naturen och att i andra projekt kompensera för förlusten av biologisk mångfald.
 
Vad gäller samernas rättigheter så hänvisar hon till Svemins dokument om hur mineralnäringen ska förhålla sig till renskötsel. I dokumentet står det dock att gruvnäringen är emot att Sverige skriver under ILO 169, en konvention om urfolks rättigheter.

Så svarar AP-fonderna

Vad gäller AP-fonderna håller man på AP7 inte med om att det skulle vara dåligt att ha investeringar i bland annat fossila bolag.

– Som ägare har vi möjlighet att påverka, eftersom bolagen finns ju kvar oavsett, säger Johan Florén, chef kommunikation och ägarstyrning.

AP6, som är den minsta fonden av alla, menar å andra sidan att just de inte har några investeringar i sådana bolag som Jordens vänner syftar på.

– Vi har de facto inte innehav i fossila bolag, energi, skog, jordbruk eller i gruvor utan vi sätter av en klumpsumma till fondbolag som i sin tur investerar i företag som inte finns på börsen. Det handlar till exempel om teknikbolag, läkemedelsbolag och mjukvaror, säger Ulf Lindqvist, kommunikationschef på AP6.

Syre har även kontaktat de andra AP-fonderna och deras etikråd, men har inte fått någon kommentar av dessa.

Fram till den 6 oktober klockan 12 går det att vara med och rösta på vem av dessa som ska bli tilldelas Greenwashpriset 2021. Tidigare har bland andra Svea skog och Centerpartiet ”vunnit” priset.

Läs mer:

Syre förklarar greenwashing (Syre 24/9-2020)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV