Glöd · Debatt

Biobränsle är inte oproblematiskt

Biogasbussar är inte nödvändigtvis en hållbar lösning.

DEBATT Det är nu 30 år sedan OECD beslutade att biomassa som bränns inte ger utsläpp av växthusgaser. I praktiken undertecknade de då skogens dödsdom; i oförstånd, får man hoppas. Men det har lett till att regeringar runt världen gett klartecken till, och ofta t.o.m. subventionerat, massiva ökningar av avverkning. Snart har vi inga skogar kvar, bara trädplantager så länge som näringen i marken räcker till denna rovdrift. Sedan blir det stenöken.

Tyvärr har vår svenska debatt snöat in på huruvida biobränsle är bättre än fossilt bränsle. Den frågan är irrelevant: Den korrekta frågan är hur vi ska snabbt få ner våra utsläpp till noll. De extremt höga CO2-nivåerna vi nu är uppe på har redan kastat in planeten i en kaskad av klimatrelaterade katastrofer, och klimatet gör ingen skillnad på var kolet har varit dessförinnan. Det är patetiskt att försöka hävda att ”biogena” kolatomer inte ska räknas.

Självklart är det bättre att ta ut lite energi ur den naturliga, korta, kolcykeln än att gräva upp mer fossiler och bränna dem. Biobränsle har kanske t.o.m. ett existensberättigande i en -kort- övergångsperiod som drivmedel för blåljusfordon och eventuellt vissa maskiner. Om OECD då 1991 hade skrivit att en begränsad mängd biobränsle kan accepteras, och vi hade förstått och samtidigt drastiskt dragit ned konsumtionen av fossiler så hade vi nu varit i ett mycket bättre läge. Men mycket har hänt sedan dess, inte minst gjorde vi tvärtom och mångfaldigade vår energikonsumtion. Förutom att överutnyttja biobränslen så har vi kraftigt ökat vår fossilförbrukning. Och så undrar vi varför CO2-halterna fortsätter att öka. Vi är nu i ett läge där vi inte längre har ett val – vi måste dra ned utsläppen, alla utsläpp. 

Det finns många fler skäl att undvika storskalig användning av biobränsle, här några exempel:

• Biobränsle ger minst lika mycket, oftast mer, utsläpp jämfört med fossilt bränsle

• Biobränsle har löjligt låg verkningsgrad, ungefär 10 gånger sämre än sol och vind per markyta

• Den markytan behövs för att odla mat, och för kolsänka i form av skog

• Trädplantager är närmast sterila, jämfört med riktig skogs biologiska mångfald

• Trädplantager är mer känsliga för bränder och skadedjursangrepp, och därför inte pålitliga kolsänkor

• Biobränsle låser in oss i en energi- och förbränningsmotor-infrastruktur som är beroende av kolvätebränsle för lång framtid

• Förbränning av biomassa skapar minst lika mycket luftföroreningar som fossilt, vilket dödar dubbelt så mycket människor varje år som Covid-pandemin gjort totalt, fortsätter att skada naturen med bl.a. surt regn och gör att polarisarna smälter fortare genom att sänka deras albedo

En satsning på biobränsle är bara ett sätt att försöka skjuta upp en nödvändig omställning och hoppas på att nästa generation kan ta hand om den. Det är ett egoistiskt utslag av decennier av kortsiktig kultur, och kommer att stämpla vår generation för all framtid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV