Radar · Integritet

Mål för offentliga toaletter: Könsneutrala och gratis

Stiftelsen tryggare Sverige vill öka tillgången till trygga offentliga toaletter med hjälp av feministisk stadsplanering.

En kartläggning av de offentliga toaletterna i Göteborg visar att kvinnor som regel undviker inrättningarna, trots att deras behov ofta är större. Trygga och tillgängliga toaletter måste ha högre prioritet i stadsplaneringen, menar Stiftelsen tryggare Sverige som står bakom kartläggningen.

Offentliga toaletter fyller en i högsta grad nödvändig funktion, men för många ska nöden verkligen vara stor för att de ska vilja kliva över tröskeln. Stiftelsen tryggare Sverige, som bland annat arbetar med feministisk stadsplanering, presenterade i dag en kartläggning som visar att bara en av tio som använder de offentliga toaletterna i centrala Göteborg är kvinnor. 

I grund och botten handlar det om tillgången till det offentliga rummet, konstaterar rapportförfattarna.

– Alla har inte samma förutsättningar att nyttja de här toaletterna. Att bara en av tio kvinnor använder dem säger en del, säger Isa Ring som är kommunikatör på Stiftelsen tryggare Sverige.

Rapporten hänvisar till forskning som visar ”att det i genomsnitt tar dubbelt så lång tid för kvinnor som för män att besöka toaletten” och att ”kvinnor som menstruerar, eller har andra vaginala blödningar i samband med exempelvis graviditet, behöver tillgång till rymliga toaletter med tvål, vatten och sanitära behållare”.

Ska inte vara undanskymda

I rapporten har man sålunda formulerat fem krav på en feministisk offentlig toalett, bland annat att varje kommun tar fram specifika riktlinjer för placering, utformning och förvaltning, att alla offentliga toaletter ska vara kostnadsfria och att det ska finnas en formell social kontroll i närheten.

– Det ska finnas närvaro på platsen, det ska inte vara avskilt eller inbyggt i ett mörkt hörn där ingen rör sig. Då är det lätt att det händer kriminella eller andra otrevliga saker där. Istället ska man planera för ett flöde av människor, då blir det lättare att hålla efter det också, säger Isa Ring.

För män finns pissoarer vilket ger dem fler möjligheter att uträtta sina behov. Målet är dock att toaletterna ska vara könsneutrala, även om behoven skiljer sig åt.

– Könssegregerade toaletter gör att det blir ett ställningstagande för till exempel icke-binära och transpersoner, och det kan leda till obehag. Men uppdelningen bygger också på ett gammalt tänk där till exempel skötbord installeras på damtoaletten men inte på herrtoaletten.

Prioritera underhåll

Stiftelsen har tidigare gjort en liknande kartläggning i Stockholm och såg ungefär samma resultat där. Efter årsskiftet kommer alla offentliga toaletter i Göteborg att bli avgiftsbelagda, något som gjorde det extra relevant att se över tillgängligheten redan nu, ansåg Stiftelsen tryggare Sverige.

– Kostnadsfria toaletter utsätts kanske lättare för skadegörelse och det blir mer jobb i form av underhåll, men att ta betalt gör istället att toaletterna inte blir lika tillgängliga. Vi tycker att man bör prioritera underhållet istället, så att man kan behålla kostnadsfria toaletter, säger Isa Ring och tillägger:

– Som alltid är det inte de här frågorna som har högst prioritet, men kanske kan rapporten bidra till att man ser helheten och att man åtminstone ställer frågan under planeringsstadiet om vems behov som möts och vems behov som inte möts.