Radar · Integritet

Fem av sju ungdomsförbund vill avkriminalisera narkotika

De flesta av de politiska ungdomsförbunden vill utreda en avkriminalisering av cannabis.

Flertalet av de politiska ungdomsförbunden är öppna för att ändra på den strikta narkotikapolitiken och utreda möjligheten att avkriminalisera eget bruk av cannabis. Några vill gå längre än så.

Det har länge funnits en skillnad mellan hur de politiska ungdomsförbunden ser på cannabisanvändande och hur deras moderförbund förhåller sig till avkriminalisering av eget bruk eller odlande.

Regeringen och socialminister Lena Hallengren (S) vill inte ändra på dagens narkotikalagstiftning, och i förslaget om en ny narkotikautredning som presenterades i augusti fanns inte avkriminalisering med, något som Vänsterpartiet kritiserade. Förslaget röstades också ned.

– Vi ska inte på något sätt vidta några åtgärder som kan öka bruket, men vi ska göra väldigt mycket mer för att minska den narkotikarelaterade dödligheten, sade Lena Hallengren till SvD i juni.

Däremot vill SSU på förbundsnivå se över lagstiftningen och utreda avkriminalisering i en oberoende utredning. På lokalnivå vill Distrikt Skåne gå ännu längre och eventuellt legalisera försäljning av cannabis.

– Det kommer att kunna lösa en massa polisresurser som man kommer att kunna lägga på den svarta marknaden som återstår, säger Magnus Bjerg Sturm, kampanjledare på SSU Skåne, till SVT

Inom MUF finns också röster som vill se en annorlunda narkotikalagstiftning i framtiden.

– Om vi tittar över en legalisering kan vi hjälpa de som hamnar i ett missbruk. De skulle behandlas som sjuka, vilket de är, snarare än kriminella, säger Samuel Jonsson, 2:e vice ordförande i MUF och bosatt i Skåne, till SVT.

Enkät om attityder

Enligt en enkät gjord av Accent, som är nykterhetsrörelsen IOGT-NTO:s tidning om alkohol och droger, vill fem av sju ungdomsförbund avkriminalisera narkotika. Den främsta orsaken till ungdomsförbundens önskan om liberalare narkotikalagar uppges vara en oro över narkotikadödlighet.

Förutom SSU och MUF vill Grön ungdom, Ung vänster, Liberalernas ungdomsförbund och Centerpartiets ungdomsförbund också utreda avkriminalisering även om genomförandet skiljer sig åt mellan förbunden. Kristdemokraternas ungdomsförbund anser däremot att innehav och bruk av narkotika ska vara förbjudet. Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Ungsvenskarna, har inte svarat på enkäten.

Kritik från nykterhetsrörelsen

Filip Nyman, ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund, vill se en förutsättningslös utredning av den rådande narkotikapolitiken. Men han är annars kritisk till att många av ungdomsförbunden landat i ”felaktiga slutsatser”.

– En avkriminalisering av droger kommer leda till att fler brukar narkotika och att tro att en sådan reform skulle få ner dödstalen är motsägelsefullt. Det finns ingen enkel lösning på vare sig dödstalen eller gängkriminaliteten och där ser vi inom UNF att en långsiktig lösning snarare skulle vara att skjuta till mer pengar till förebyggande insatser i samhället. Vi måste också satsa mer på skola och vård, främst i utsatta områden, men också i övriga samhället, säger han till Accent.

Texten har ändrats från att det stod ”fem av tio ungdomsförbund”, till  ”fem av sju ungdomsförbund”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV