Radar · Inrikes

Frias efter NMR-demonstrationen i Kungälv

Fem motdemonstranter frias helt från anklagelserna om våldsamt upplopp vid NMR-demonstrationen i Kungälv vid första maj 2019.

Det blev oroligt när Nordiska motståndsrörelsen (NMR) marscherade genom Kungälv på första maj 2019. Vid flera tillfällen utbröt bråk mellan nazister och motdemonstranter och polisen fick göra ett stort antal ingripanden.

Men Göteborgs tingsrätt drar slutsatsen att ingen blev misshandlad och att ingen egendom förstördes och samtliga misstänkta frias, skriver Göteborgs–Posten.

Utredningarna resulterade slutligen i att sju misstänkta, de flesta födda på 1990-talet, åtalades. Av olika skäl var det bara fem som kom till rätten.
De fem personerna, fyra män och en kvinna, kunde huvudsakligen identifierats genom bild- och filmmaterial.

Men enligt tingsrätten saknas bevisning för att de fem individerna, var för sig, gjort sig skyldiga till brottet våldsamt upplopp. Och vad gäller brott begångna tillsammans skriver rätten: ”Angående frågan om folksamlingen gått till förenat våld mot person kan tingsrätten konstatera att ingen misshandlades vid tillfället. Eftersom utredningen inte visat att någon skadegörelse förekom är inte heller rekvisitet våld mot egendom uppfyllt”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV