Radar · Miljö

Rapport: jordbruket ökar trycket på världens tropiska skogar

En regnskog i Ghana.

En växande medelklass och ökande efterfrågan på mat leder till ett ökat tryck på jordens jordbruksmark, vilket i sin tur ökar trycket på tropiska skogsområden. Det konstaterar en rapport från Tropical forest alliance och World economic forum.

Mellan år 2001 och 2018 så ökade konsumtionen av mat och jordbruksprodukter i världen med 48 procent. Under samma tid lyftes 160 miljoner människor ur fattigdom och undernäring, vilket också visar sig i en ökning av matkonsumtionen per capita. Proteinintaget ökade från år 2000 med 45 procent. Det visar en rapport från Tropical forest alliance och World economic forum.

Rapporten konstaterar att det finns ett tydligt samband mellan en ökad efterfrågan på mat och avskogning. Sedan 2002 har mer än 60 miljoner hektar naturskog avverkats runtom i världen. Det motsvarar ungefär ytan av Frankrike. Mer än 80 procent av avskogningen ägde rum i områden där jordbruket är den främsta drivkraften, och i stor utsträckning finns en koppling till råvaror som soja, palmolja, nötkreatur, kakao, kaffe och träråvara.

Behövs samarbete

Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp för att lösa problemen, menar rapportförfattarna. Till exempel kan incitament ges till jordbrukare för att spara en del av marken, genom finansiering från koldioxidskatt och andra typer av jordbruksbidrag. Mer behöver också göras för att öka produktiviteten på ett hållbart sätt, menar de. Till exempel kan det handla om att bistå med teknisk assistans, nya typer av växter och stöd till inkomstdiversifiering.

– Ingen enstaka policy eller lösning kan lösa detta. Varudriven avskogning får inte behandlas isolerat – vare sig som en ren miljöfråga eller som ett leveranskedjeproblem. Att bevara skogar stående är direkt kopplat till upprätthållandet av försörjningsmöjligheter på landsbygden, att trygga livsmedelsförsörjningen för en växande global befolkning och att stödja ekonomisk utveckling, säger Justin Adams, vd för Tropical Forest Alliance, i ett pressmeddelande.

Han konstaterar också att många aktörer måste samarbeta, såsom jordbrukare, lokalsamhällen, lokala företag och lokala myndigheter.

Ghanas minister för mark och naturresurser, Samuel Abu Jinapor, är en av de som uttrycker sitt stöd. 

– Tiden för handling är nu. Vi kommer att föra en progressiv politik med den övergripande målet att återställa skogstäcket i Ghana och därigenom bidra till den globala ansträngningen mot klimatförändringar, säger han i pressmeddelandet.

Klimatet förvärrar läget

Samtidigt innebär klimatkrisen ännu en påtryckning och utmaning för jordbruket och skogen. Sårbarheten är särskilt hög i tropiska områden, något som bland annat konstaterats i den senaste IPCC-rapporten. 

– Detta understryker behovet av en strategi med flera intressenter för att hitta systemiska lösningar, säger Borge Brende, ordförande för World Economic Forum, i pressmeddelandet.

Därför har Tropical Forest Alliance bland annat startat initiativet FACT dialogue, som samlar en rad representanter för en dialog som kommer att hållas under klimattoppmötet i Glasgow i november. 

Deltagarna kommer att komma från många håll: producentföretag, konsumentföretag, odlare, finansinstitutioner, lokala bönder, skogsbrukare, skogssamhällen och ursprungsbefolkningar, civilsamhällesorganisationer, akademiker, gräsrotsaktivister, globala och lokala konsumentvarumärken samt regionala leverantörer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV