Radar · Utrikes

Trump vill hålla Vita huset-dokument hemliga

USA:s tidigare president Donald Trump.

USA:s förre president Donald Trump vill inte att dokument från hans tid i Vita huset släpps till allmän beskådan. I en stämningsansökan försöker han hindra att utskottet som utreder stormningen av kongressen den 6 januari får tillgång till dokumenten

I ett försök att blockera utredningen som görs av representanthusets särskilda utskott har Donald Trump lämnat in en stämningsansökan till en federal domstol Washington DC där han motsätter sig utskottets begäran om att få ta del av dokumenten.

Trump anser att utskottets begäran är för omfattande och inkluderar dokument utan koppling till den 6 januari.

”Utskottets begäran är inget mindre än en irriterande, olaglig fiskeexpedition som öppet godkänts av Biden och som är utformad för att i strid mot grundlagen utreda president Trump och hans regering”, står det i stämningsansökan.

Godkänt 125 sidor

USA:s nuvarande president Joe Biden godkände nyligen att utredningsutskottet till en början får tillgång till handlingar på sammanlagt 125 sidor.

Trump kräver att domstolen förklarar utskottets dokumentförfrågningar som ogiltiga, vilket skulle göra att USA:s riksarkiv inte får lämna ut materialet. Även om hans försök misslyckas lär stämningen fördröja offentliggörandet av dokumenten med flera månader.

Agerandet väntat

Det är USA:s riksarkiv som ansvarar för alla handlingar från Vita huset. Sedan slutet av augusti har utredarna skickat omfattande förfrågningar om registerutdrag till arkivet och både Biden och Trump har 30 dagar på sig att granska materialet innan det släpps.

Högsta domstolen har nämligen beslutat att landets presidenter kan få hålla vissa dokument och viss korrespondens hemlig för att främja uppriktiga diskussioner med medarbetarna. Ingen domstol har dock tagit ställning till om detta privilegium även gäller före detta presidenter, som Trump, och för tillfället är det därför Biden som har sista ordet.

Att Trump sätter sig på tvären är väntat. Han har tidigare sagt att han kommer att bestrida utredningen och åtminstone en av hans allierade, hans före detta chefsstrateg Steve Bannon, har sagt att han inte kommer att vittna inför utskottet, trots att han har kallats som vittne.