Energi

Varannan människa saknar en toalett

Nästan varannan människa på jorden lever utan tillgång på en ordentlig toalett.

Idag är det världstoalettdagen – men närmare 3,6 miljarder människor lever fortfarande utan tillgång till en välfungerande toalett. Trots att satsningar på toaletter och avlopp både räddar liv och sparar pengar gör världens länder fortfarande alldeles för lite, rapporterar FN.

Bristen på toaletter och avlopp får enorma konsekvenser. Enligt FN tvingas minst två miljarder människor i världen att dricka vatten från källor som förorenats av avföring. Varje dag avlider över 700 barn i magsjukdomar som orsakats av smutsigt vatten, bristande avlopp och dåliga hygieniska förhållanden.

Under årets internationella världstoalettdag, en officiell FN-dag, betonas att hela lokalbefolkningens hälsa hotas när delar av en befolkning saknar ordentliga toaletter. Vid sidan av vattenkällor kan även grödor och marker bidra till spridningen av farliga sjukdomar.

Fattiga drabbas mest – stannar hemma från skolan

FN skriver samtidigt att uteblivna satsningar på toaletter och avlopp har särskilt ödesdigra konsekvenser för de allra fattigaste och marginaliserade.
Detta trots att det handlar om satsningar som kan bli mycket lönsamma samhällsinvesteringar. Enligt FN kan varje dollar som satsas på grundläggande avlopp ge upp emot fem dollar tillbaka i form av minskade sjukvårdskostnader och ökad produktivitet.

För flickor och kvinnor innebär tillgång på ordentliga toaletter hemma, på skolor och arbeten ökade möjligheter att leva de liv de önskar. Många flickor uteblir exempelvis från skolan i samband med att de menstruerar, eftersom det saknas privata toaletter.

Drygt 670 miljoner människor i världen saknar helt tillgång till toaletter och tvingas därför uträtta sina behov i det fria, och nästan 700 miljoner elever uppges sakna tillgång till toaletter på sina skolor.

Fyrdubbla insatser behövs

Att ha tillgång till välfungerande sanitära förhållanden är en mänsklig rättighet. Men enligt FN krävs det omfattande investeringar för att alla ska kunna tillgodoses denna rättighet.

Världens länder skulle behöva fyrdubbla sina insatser för att se till att alla har tillgång till ordentliga toaletter och avlopp innan 2030, konstaterar FN.

Ett annat stort problem som lyfts fram i samband med internationella världstoalettdagen är de mycket svåra arbetsförhållanden som gäller för sanitetsarbetare i utvecklingsländer. Många av dem tvingas arbeta under förhållanden som är farliga för deras hälsa, konstaterar FN-organet ILO tillsammans med flera internationella organisationer i en ny gemensam rapport.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV