Radar · Politik

Liberalerna: Gör Försäkringskassans sjukskrivningsgrad flexiblare

Liberalernas partistyrelse har lagt fram ett föreslag inför landsmötet om att minska trubbigheten i ersättningsgraden från Försäkringskassan.

I dag drar Liberalernas landsmöte i gång. Till det förslår partistyrelsen att systemet för hur sjukskrivna får ersättning ska bli mindre trubbigt. De vill att sjukpenningen och sjuk- och aktivitetsersättningen ska utformas exakt efter hur mycket arbetsförmåga som saknas.

Som sjukförsäkringen är utformad nu får sjuka enbart ersättning från Försäkringskassan i steg om 25 procent, det vill säga 25, 50, 75 eller 100 procent. Det innebär att en person som exempelvis har nedsatt arbetsförmåga med 40 procent bara får sjukpenning för 25 procent, trots att hen inte kan jobba 75 procent utan bara 60 procent.

Men det vill Liberalerna ändra på. Till helgens landsmöte föreslår partistyrelsen att Liberalerna bör driva förslaget om att införa steglösa sjukskrivningsgrader mellan 0 och 100 procent. De vill också att det ska bli möjligt att fördela sin arbetstid ojämnt över veckor eller månader, så att personer kan anpassa sin sjukförsäkring efter en sjukdom i skov.

Syre har sökt Försäkringskassan för att fråga vad de anser om förslaget, men deras pressekreterare skriver att ”Försäkringskassan kommenterar aldrig politiska förslag eller utspel”.