Glöd · Debatt

Vi behöver en rödgrön vision bortom tillväxten

Det finns viktigare värden än ekonomiskt tillväxt, menar artikelförfattarna.

Vänsterpartiet rankades som bästa parti för klimatet och miljön av Naturskyddsföreningen inför valet 2018. För oss klimat- och miljöengagerade vänsterpartister var det ingen nyhet.

En socialistisk klimatpolitik ser den ekonomiska makt som den vinstdrivande fossilindustrin har. Utan en kritisk maktanalys kommer vi inte att ta fram rätt politiska lösningar för att lösa klimatkrisen.

En socialistisk klimatpolitik utgår även ifrån vetenskapen. På senare tid har flera studier och rapporter publicerats som visar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att det skulle vara möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med tillräcklig minskning av klimat- och miljöpåverkan.

Jonas Sjöstedt berörde under sin tid som partiledare vid flera tillfällen den inneboende konflikten i målet om att ekonomin ska växa samtidigt som klimatpåverkan ska minska. ”Det är ett verkligt problem att utsläppen ökar när tillväxten är hög. Vi har inte lyckats bryta det sambandet än. Vi måste ha helt andra mål som går före den traditionella ekonomiska tillväxten.” sa Sjöstedt exempelvis i december 2019 i en intervju i Expressen.

I partiets rapport Politik för en rödgrön omställning från 2015 förs viktiga resonemang om ekonomisk tillväxt. ”Vi behöver både problematisera tillväxtideologin och visa att det är vänstern som står för de långsiktiga investeringarna i ekonomisk utveckling, medan högern jagar kortsiktig vinst åt kapitalet. Klimatförändringarna, miljöförstöringen och den generella utarmningen av jordens resurser kräver att vi tänker om.” kan vi bland annat läsa i rapporten. Men hur skapar vi en långsiktigt hållbar ekonomi, en ekonomi utan ständigt ökande uttag av naturresurser?

Vänsterpartiet hade inför kongressen en levande diskussion om klimat- och miljöfrågor i relation till tillväxtbegreppet. I förslaget till nytt partiprogram stod att ”Ekonomisk tillväxt måste i fortsättningen vara förenlig med ekologisk och social hållbarhet”. Flera motioner ifrågasatte om begreppet ”tillväxt” skulle användas. Det växer också fram nya riktningar inom nationalekonomin som söker bättre mått än BNP och tillväxt för att mäta ekonomins utveckling inom planetära och sociala gränser.

Tyvärr satte pandemin stopp för det nya partiprogrammet, men diskussionen om tillväxt är inte avslutad. Den tog ny fart sedan Nooshi Dadgostar i ett par intervjuer uttalade stöd för grön tillväxt utan att begreppets innebörd ur ett vänster- eller rättviseperspektiv utvecklats.

För oss som både är vänsterpartister och engagerade i klimat- och miljöfrågor är det uppenbart att det behövs investeringar för att ställa om samhället. Dessa investeringar kan till en början leda till att ekonomin växer genom satsningar på förnybar energi och infrastruktur. Men samtidigt som omställningen till ett samhälle utan fossila bränslen pågår kvarstår faktum: tillväxten kan inte frikopplas från nyttjandet av världens naturresurser.

Vänsterpartiet borde därför inte använda sig av begreppet tillväxt, inte ens grön sådan. Vi behöver andra begrepp för att mäta välfärd och en alternativ vision för hur ekonomin ska organiseras bortom tillväxten. Den eskalerande klimatkrisen och utarmningen av jordens resurser visar på behovet av ett stort systemskifte. Vänsterpartiet behöver utforma en samhällsvision för en solidarisk värld som ryms inom planetens gränser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV