Radar · Inrikes

Region Stockholm slutar med antikroppstester

Blodprover görs klara för analys av antikroppar.

Region Stockholm slutar med den egenbeställda antikroppsprovtagningen via 1177.se och appen Alltid öppet från och med den 31 mars, enligt ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Folkhälsomyndigheten bedömt att en storskalig antikroppsprovtagning har ett begränsat värde. Regeringen har därefter beslutat att inte längre finansiera testningen.

Den storskaliga testningen har varit i gång sedan den 15 juni i fjol och den 17 juni beslutades det att provtagningen skulle vara gratis.

”I dag vet vi att nästan alla utvecklar antikroppar, både efter genomgången covid-19-infektion och efter vaccination. Samtidigt finns det i dag en god provtagningskapacitet för att bekräfta sin covid-infektion med PCR-test om man är sjuk. Därför är det inte längre motiverat att erbjuda möjligheten att själv boka antikroppstester, alla behöver i alla fall följa rekommendationerna oavsett provsvar”, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm, i pressmeddelandet.

Regionen uppger också att man har kapacitet och förmåga att återuppta antikroppstesterna i stor skala om läget skulle förändras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV