Zoom

Myndigheten: Pandemin bäddar för radikalisering i informationskanalerna

Organisationen "Frihet Sverige" samlade runt 600 personer för manifestationen "Tusenmannamarschen för frihet och sanning", en protestmarsch mot coronarestriktionerna.

Vilseledande information om vaccination kan påverka allmänhetens inställning till vaccinering och nu svarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med att utbilda ansvariga personer vid kommuner, länsstyrelser och regioner. Jesper Lehto från tankesmedjan Frivärld säger insatsen är viktig men att det även behövs ett allmänt kunskapslyft.

Mikael Tofvesson, chef för Enheten för skydd mot informationspåverkan på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, säger att utbildningarna syftar till att ge kommunikatörer och annan personal ”en verktygslåda för att hantera en situation där de möter desinformation och vilseledande information i sitt arbete”.

– Förhoppningsvis stärker våra utbildningsinsatser myndigheternas förmåga att kommunicera relevant och korrekt information vid rätt tillfälle till allmänheten, säger han i ett pressmeddelande där det framgår att det under den senaste veckan utbildades 400 personer.

Från myndigheten meddelas att de inte kartlägger befolkningen eller aktörer som avsiktligt eller oavsiktligt sprider vilseledande information men har ”skapat sig en samlad bild över vilka rykten som sprids”. Några exempel från de senaste veckorna pekas ut: politiker och makthavare överdriver faran med pandemin för att skaffa sig mer makt, att vaccinet orsakar fler dödsfall än viruset och dess biverkningar döljs samt kritiker censureras.

– De flesta som sprider desinformation gör inte det för att de vill skada, man ser någonting och så skickar man det vidare för att se hur andra reagerar. Men de som redan innan har låg tillit till staten och civilsamhället kan tendera att haka på vaccinationsfrågan och använda den för att skapa polarisering, säger Mikael Tofvesson till TT.

Han uppger vidare att ”pandemin har tröttat ut alla”.

– Den tog längre tid än alla väntade sig och det gör att det är ett ganska normalt beteende nu att bli arg och vara kritisk. Det har skett någon form av radikalisering i informationsmiljön med mycket elakheter.

Satsningen ingår i ett uppdrag som regeringen har gett Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och MSB.

Vaccinkampen

Nyligen publicerades en kort rapport, Vaccinkampen: Så sprids desinformationen om coronavaccinet, av Jesper Lehto från Frivärld, en tankesmedja finansierad av stiftelsen Fritt näringsliv.

– Frågorna har verkligen blivit högaktuella den senaste veckan. Det är viktigt att understryka att det finns både en avsiktlig och oavsiktlig spridning av falsk och vilseledande information om vaccin, som sammantaget kan skada både folkhälsan och det demokratiska samtalet, säger han.

Bland hans slutsatser är att spridningen av felaktigheter och vilseledande information görs av både icke-statliga och statliga aktörer, som har olika syften.

– De statliga aktörerna är framför allt Ryssland och Kina och kan beskrivas som en form av politisk krigföring, där det övergripande målet är att undergräva förtroendet för västerländska demokratier. Men det handlar även om att främja sina egna vaccin, säger Jesper Lehto.

Han pekar också på att en allmän vaccinskepsis fanns redan före pandemin som av Världshälsoorganisationen har pekats ut som ett hot mot den globala hälsan.

– Informationsinsatser är en viktig del i att bemöta vilseledande information. Det behövs också ett allmänt kunskapslyft hos hela befolkningen i denna fråga för att bli mer medveten om att det finns krafter som utnyttjar det öppna och fria samhället, och hur vi ska förhålla oss till det.

Jesper Lehto, praktikant på Frivärld
Jesper Lehto, praktikant på Frivärld. Foto: Privat

"Måste finnas förtroende"

Han betonar skillnaden på avsiktlig och oavsiktlig spridning.

– I vissa fall sprids ett falskt narrativ vidare i god tro av medborgare som känner oro för vaccin och oron behöver vi ta på största allvar. Det måste finnas ett förtroende för vaccinet hos befolkning, men även förståelse för att det är en svårnavigerad miljö med flera aktörer inblandade.

Jesper Lehto skriver också om Frihet Sverige, som stod bakom Tusenmannamarschen i Stockholm, som ”har en bakgrund i en konspiratorisk del av den nyandliga miljön som är starkt präglade av föreställningen om en global konspiration”.

”Bland de tongivande aktörerna i Sverige återfinns flera som är verksamma inom alternativ hälsa. Arrangörerna bakom den uppmärksammade demonstrationen i Stockholm den 6 mars tillhör denna krets, vilken har beskrivits som det närmaste Sverige haft en egen anti-lockdown rörelse. Även om demonstrationen i första hand vände sig mot coronarestriktionerna, så återfinns vaccinmotståndet.”

– Utöver statliga aktörer finns en anti-vaccinrörelse, globalt och i Sverige, med ett genomgående vaccinkritiskt narrativ och vi har sett hur vaccinskeptiker tenderar att kroka arm med konspirationsteoretiker och högerextrema, där det konspiratoriska budskapet förenar aktörerna, säger han och hänvisar till en granskning av Aftonbladet och Expo.

"Motståndare till vaccin"

På plakat som fotograferades under samlingen den 6 mars stod bland annat ”Stop vaccin experiment”, ”Light peace joy love truth” (ljus, fred, glädje, kärlek, sanning), ”Pandemin är påhittad för att dölja den kommande bankkraschen”, ”Jag är inte statens egendom” och ”Återvandring nu!”.

Strax efter demonstrationen aviserade Filip Sjöström, initiativtagare och vice ordförande för ”Frihet Sverige”, i Aftonbladet planerna på en ny demonstration den 20 mars.

Aktionsdagen går under parollen #Wewillallbethere, som kopplas till den tyska Querdenken-rörelsen, vars demonstrationer utanför riksdagen i Berlin den 30 augusti 2020 slutade med upplopp, samt den amerikanska Qanon- och antivaxxrörelsen. Frihet Sverige marknadsför på sin Facebooksida World wide rally Malmö.

Tre av punkterna som de samlade ska stå för är: ”att människor inte ska bli förda bakom ljuset, att botemedel som i dag finns mot viruset ska få lov att användas och att testerna som används inte ska avge falska resultat”.

I veckan skrev Filip Sjöström bland annat på sin Facebooksida: ”Jag är för restriktioner som hjälper fler människor än de skadar och som gör nytta för samhället. Jag är för säkra och testade vacciner som gör gott för samhället och folket”.

2019 skrev han: ”Jag är själv en motståndare till vaccin – men det finns också en anledning till. Det finns många vacciner som hjälpt oss att utrota sjukdomar i världen. Det finns också mängder av vaccin som är rena rama bluffen, som inte testats nog och som har väldigt begränsad effekt”.

Han fortsatte: ”Det stora problemet ligger inte i sjukdomarna, det ligger i att våra immunförsvar inte fungerar och att våra kroppar är i obalans”.

Ny myndighet

Ytterligare en statlig insats för att möta desinformation är inrättandet av den nya Myndigheten för psykologiskt försvar, som ska leda, samordna och utveckla myndigheter och aktörer inom Sveriges psykologiska försvar.

– Den är viktig för att skydda och värna vårt öppna och demokratiska samhälle. Med tanke på att det säkerhetspolitiska läget har försämrats senaste åren. Ett exempel är att det sprids vilseledande information om pandemin, säger riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C) till SVT nyheter den 18 mars.

Att inrätta myndigheten är en del av januariavtalet, en politisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Myndigheten ska vara igång den 1 januari 2022, enligt Daniel Bäckström (C).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV