Radar · Djurrätt

”Inte försvarbart med koldioxid vid slakt – för att kunna slakta fler”

Avlivade grisar på väg till styckning i Scans slakteri i Kristianstad.

Bedövning med koldioxid vid slakt är inte försvarbart ur ett djuretiskt perspektiv och bör ersättas av andra bedövningsmetoder, skriver lantbrukaren Anna Berggren och veterinären Hans Boström i en debattartikel i Lantbrukets affärstidning, ATL.

”De flesta bönder vill och kan vara goda djurägare och föder upp djuren på ett sätt som vi i Sverige kan vara stolta över. En negativ aspekt av bondelivet är att djuren ska avlivas, men det ska då göras så skonsamt som möjligt”.

Så skriver lantbrukaren Anna Berggren och veterinären Hans Boström, som menar att bedövningsmetoden med koldioxid, som i dag är godkänd att användas innan slakt av grisar och höns, inte är god djuromsorg. De menar att den egentligen används för att slakta fler djur på kortare tid så att produktionen – och slutprodukten – blir billigare. Metoden är därmed något som drivs på av handeln och som bönderna mer eller mindre blir tvungna att använda sig av, enligt artikelförfattarna.

”Det går inte att producera djuretiskt hela vägen till butiken om fläskfilén kostar 49:90 kronor kilot. Det är inte försvarbart med bedövning med koldioxid för att kunna slakta fler grisar på snabbare tid”.

Metoden bör istället ersättas med mer ”humana” metoder, som en del småskaliga slakterier använder sig av, som exempelvis regelsystem och kontroller för mer ”human” och stressfri slakt, hävdar Anna Berggren och Hans Boström.

Vilka de mer ”humana” metoderna är nämns dock inte mer specifikt i artikeln.

Du kan läsa hela debattartikeln här: ”Koldioxid vid slakt är inte god djuromsorg”