Radar · Miljö

Sveriges textilkonsumtion minskade under pandemin

Förra året minskade svenskarnas textilkonsumtion.

Sveriges konsumtion av textilier minskade med drygt tolv procent under 2020, trots att den innan dess har ökat i 20 år. Naturvårdsverket tror att den förändrande trenden handlar om pandemins framfart och en ökad klimatmedvetenhet.

Under 2020 minskade Sveriges nettoinflöde av nya textilier per person. Nettoinflöde innebär Sveriges totala import av textilier minus textilexporten. 2019 uppmättes det till 13,7 kilo per person, medan det året efter minskade till 12 kilo. Det innebär att nettoinflödet textilier minskade med 12,5 procent.

Naturvårdsverket mäter årligen svenskarnas textilkonsumtion. Sen den första mätningen år 2000 har konsumtionen ökat varje år med 1,3 kilo per person. Tills 2020.

Coronapandemin har varit avgörande för konsumenternas köpbeteenden, menar Naturvårdsverket. Det handlar framförallt om att antalet sammankomster och fester minskat, medan hemarbetet ökat vilket innebär att konsumenternas behov av att köpa nya kläder också minskar.

En annan anledning som myndigheten pekar på är en ökad miljömedvetenhet. Naturvårdsverket genomförde en konsumentundersökning i slutet av 2020. Ett av resultaten från undersökningen visar att svenskarna har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor, vilket också är en av anledningarna till det minskade nettoinflödet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV