Radar · Integritet

Ny studie: Ekonomiskt utsatta barn har sämre relationer till sina klasskompisar

Utvecklingen av barns sociala kontaktnät avstannar när de missar skolaktiviteter.

Det finns ett samband mellan barns ekonomiska utsatthet och deras sociala relationer. Elever, vars föräldrar har dålig ekonomi, riskerar att få sämre relationer till sina klasskamrater, i jämfört med de vars föräldrar har god ekonomi.

De barn som inte har råd att delta i skolaktiviteter löper risk att bli socialt utstötta. Utvecklingen av barns sociala kontaktnät avstannar när de missar skolaktiviteter. En dämpad utveckling bidrar således till försämrad självkänsla hos barnet. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Simon Hjalmarssons är doktor i sociologi vid Stockholms universitet och har skrivit avhandlingen som pekar på sambandet mellan barns ekonomi och deras sociala liv. Han menar att ekonomiskt utsatta barn riskerar i högre grad att utsättas för mobbning och ensamhet i klassen.

Studien utgår från enkätsvar som åttondeklassare har svarat på samt analyser av deras hushållsekonomi. Utifrån det mättes elevens sociala relationer i klassen.

– Om du inte är där på aktiviteten kan du inte använda den kontakten för att skapa positiva relationer. Kvalitativa intervjustudier har pekat på att barn ofta skäms över sin sämre ekonomiska situation, vilket kan påverka självkänslan och göra att man drar sig undan sociala sammanhang. De här negativa effekterna kan också samspela och förstärka varandra, säger Simon Hjalmarsson i en kommentar till Stockholms universitet.

Han fortsätter:

– Vill vi främja social inkludering så kan användbara verktyg vara att på olika sätt sänka kostnaderna för de aktiviteter som lockar barn och unga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV