Radar · Miljö

Miljömotiverade subventioner ökade med 10 procent 2020 

 Miljöbilspremien stod för den största ökningen Miljömotiverade subventioner 2020 – med cirka   0,8 miljarder kronor.

De miljömotiverade subventionerna, som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan, ökade med 10 procent under 2020 jämfört med året innan, enligt nya siffror från SCB.

Enligt SCB beror ökningen på ökade bidrag främst inom området utsläppsminskning – som gick från 2,8 till 3,6 miljarder kronor. Där miljöbilspremien stod den största ökningen om cirka 0,8 miljarder kronor. .

Mest miljömotiverade skattepengar gick till området naturresursrelaterade subventioner – 5 miljarder kronor. Där huvuddelen går till miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket.  Till exempel till bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och miljövänligt jordbruk.

Miljösubventionerna går främst till företag
Miljösubventionerna går främst till företag. Grafik: SCB

Internationella biståndet minskade

De miljömotiverade subventioner till internationella organisationer och bistånd minskade med 14 procent och låg under 2020 på cirka 2,3 miljarder kronor, men ökade för inhemsk användning med 18 procent, och låg på cirka 9,7 miljarder kronor år 2020.

Men skattepengar betalas även ut varje år som skadar klimatet. 2018 presenterade Naturskyddsföreningen en rapport, som Syre rapporterade om,  som visade att minst 30 miljarder varje år går till att sponsra klimatskadlig verksamhet i Sverige. Dubbelt så stor som hela miljöbudgeten då var.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV