Radar · Inrikes

Fördubblat skadestånd till brottsoffer föreslås

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vill bland annat höja ersättningen till brottsoffer för våld i nära relationer.

Rätten till skadestånd för brottsoffer ska stärkas. Bland annat ska ersättningsnivåerna vid våld i nära relationer höjas. Men det bästa för brottsoffer är att man klarar upp brotten, även om ersättningar behövs, enligt Morgan Johansson.

I dag tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) emot ett betänkande om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer. Utredningen har bland annat sett över i vilken utsträckning nivåerna på kränkningsersättning bör höjas.

– De här ersättningarna har legat för lågt under lång tid, vi ska få upp dem till en adekvat nivå, säger ministern på en pressträff där han tar emot utredningen.

Våldsbrott värderas för lågt

Ersättningsnivån bör höjas extra mycket för ett antal faktorer, enligt utredarna: våld i nära relation, spridning på internet, brott som begås av en grupp personer (till exempel ungdomsrån), misshandel eller våldtäkt samt hot med anspelning på våldskapital.

– Det går inte att sätta värde på en förlorad barndom eller förlorad trygghet, säger Mikael Forsgren, särskild utredare och chefsrådman vid Umeå tingsrätt.

På det sättet anser han att uppdraget från regeringen var hopplöst men att det går att fastställa relativa värden. Inflation gör att ersättning för kränkning, som inte höjts på 20 år, bör höjas rejält. Även värderingar och synen på ett brotts allvar ändras över tid.

– Flera av de här brotten har fått skärpta straff, så de anses på det sättet som värre i dag, säger han.

Han anser att utredningen visar att våldsbrott konsekvent värderas för lågt.

Avsatt 80 miljoner

Mikael Forsgren ser ingen risk att brottsoffrens möjligheter att få ut ersättning skulle försvåras om beloppen höjs, även om fler gärningsmän får svårt att betala skadestånden de döms till. Saknas pengarna går staten in som garant.

Utredningens förslag om förändrade regler för utmätning i kombination med en summa på 80 miljoner kronor som staten avsatt, är tillräckligt för att klara kostnaderna, enligt utredaren och justitieministern.

De nya beloppen ska inte skrivs in i lagtexten. Utan utredaren vill formulera om lagen till att ersättningen ska läggas på en nivå som ger ”upprättelse”. Fördubblingen av beloppen som föreslås ger en anvisning om hur det kan tolkas.

– Exakt hur det kommer att slå kan jag inte veta. Men det är sannolikt att man tar intryck av vår tabell, säger Mikael Forsgren.

TT: Upprättelse låter väldigt subjektivt, det kan vara väldigt olika för individer?

– Det är ett problem med hela området, det som är kränkande för en är inte kränkande för en annan. Man jobbar med objektiva bedömningar. Vad är typiskt sett kränkande, vilket belopp krävs för att typiskt sett få upprättelse, säger Mikael Forsgren.

Vill stärka rätt för poliser

Utredarna föreslår också en ny form av ersättning som kallas för särskild anhörigersättning för efterlevande anhöriga till dödsoffer. 50 000 kronor föreslås vara schablonsumman och tillsammans med ersättningen för sveda och värk blir ersättningen drygt 100 000.

Till efterlevande anhöriga räknas föräldrar och barn som bor hemma och syskon som bor hemma. Var och en i den kretsen får varsitt belopp. Skulle båda föräldrarna dö får man två belopp.

Man vill även stärka rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap som ordningsvakter och viss personal inom psykiatrin.

– Det har funnits olika ståndpunkter om att poliser ska tåla mer än andra eller mindre än andra personer. Vår hållning är glasklar, poliser ska inte behöva utstå kränkningar, säger Mikael Forsgren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

"Gängen bryr sig inte om människoliv"

Morgan Johansson kommenterade också händelsen i Flemingsberg i lördags där två barn skottskadades.

– En mycket tragisk händelse. Ingen ska behöva råka ut för något sådant i sin barndom.

Ministern säger att tankarna går till de drabbade och deras anhöriga, men han vill också uppmana alla som känner till något om det inträffade att höra av sig till polisen.

– Det här visar återigen att gängen inte bryr sig om människoliv. Det finns bara en plats för den här typen av gängmedlemmar och det är på kåken.

TT: Du säger att polis och rättsväsende ska förses med de resurser de behöver, vilka behov har de nu? 

– Den bilden vi har är att de har de resurser de behöver för att hantera brottsbekämpning och de utredningar det nu handlar om. Här pratar vi om resursförstärkningar nästa år, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Förslag: Höjd ersättning till brottsoffer

TT

Utredningen om höjt skadestånd till brottsoffer föreslår:

Fördubbling av skade­stånd för kränk­ningar med anled­ning av brott.
Vid våld i nära relation, sexual­brott mot barn och rån, föreslås ytter­ligare höjningar.
Kränk­nings­ersätt­ning till poliser och andra yrkes­grupper med särskild bered­skap utökas.
Särskild anhörig­ersätt­ning till nära anhöriga till personer som dödats genom allvarliga brott som mord införs.
Det ska bli lättare att utmäta medel från gärningspersoner har för att betala skadestånd. 
Källa: Regeringen