Radar · Miljö

Länder oense om stopp för farlig kemikalie: ”Hotar nästa generation”

Dechlorane plus återfinns bland annat i tv-apparater.

För att undvika fler ekologiska katastrofer och mänskliga tragedier likt de som följt av utsläppen av PCP och DDT finns Stockholmskonventionen. Men under ett möte som avslutades i veckan misslyckades länderna att komma överens om att rekommendera en listning av en långlivad och farlig kemikalie, enligt miljöorganisationen Ipen.

Det rör sig om en kemikalie som aldrig borde ha börjat produceras, enligt Ipen. Dechlorane plus (DP) heter kemikalien som används i plast som i sin tur används i alltifrån datorer till tv-apparater.

Men kemikalien har hittats långt ifrån sina användningsområden, så som i bröstmjölk och navelsträngsblod. Olyckligt då den kan orsaka hälsoproblem, enligt Ipen. Bland annat genom att verka hormonstörande och påverka vår lever. Ändå har kemikalien som producerats sedan 1960-talet ett uppsving. Efter att en annan farlig kemikalie DecaBDE listades av Stockholmskonventionen 2017, misstänker Ipen att ett ökat användande nu hänger ihop med att DP kan användas som substitut.

– DP hotar nästa generations utveckling och hälsa, det kräver gemensam internationell handling för att förhindra fortsatt lidande, säger Pamela Miller, från Ipen i ett uttalande.

Oklart hur det påverkar hälsan

Kemikalien är en modifiering av Mirex – som är en av de tolv långlivade organiska föreningar som svartlistades när Stockholmskonventionen trädde i kraft 2004. Men när kemikalien diskuterades av konventionens expertkommitté i veckan, ansågs den inte uppfylla alla kriterier för att kunna listas.

Något som Aktuell hållbarhet var först om att rapportera.

– Avseende DP så bedömde experterna att det utkast till riskprofil som tagits fram innehåller nog data för att säga att kriterierna avseende persistens, bioackumulation och långväga transport är uppfyllda. Avseende studier som visade på effekt på hälsa eller miljö så bedömdes att där saknas information. Därför beslutades att efterfråga ytterligare information på det området, säger Maria Delvin, expert på Kemikalieinspektionen som deltog som observatör i mötet, till tidningen.

Nästa tillfälle som en eventuell listning till konventionen ska diskuteras är i september 2021. Men även om Ipen riktar skarp kritik mot att konventionens experter inte nådde konsensus om DP, kan de fira en seger. Konventionens expertkommitté konstaterade att en annan kemikalie som också den används i plastprodukter möter alla kriterier för att svartlistas.

"Viktigt beslut"

Det rör sig om UV-328 som kan skada lever och njurar hos däggdjur.

– Beslutet är viktigt eftersom det belyser att det inte bara är de synliga plastbitarna som smutsar ned även de mest avlägsna platserna i världen, utan också de osynliga kemikalier som de för med sig. Ansträngningar bör göras för att snabbt fasa ut farliga kemikalier som används i plast för att skydda både vår hälsa och miljön, säger Sara Brosché, vetenskaplig rådgivare till Ipen i ett uttalande.

Även kemikalien methoxychlor utvärderades och det fanns sannolikt att den kan leda till både miljöproblem och hälsoproblem och att globala åtgärder är motiverat.