Radar · Miljö

Klimatforskare rädda för handlingsförlamning

Greta Thunberg och andra klimataktivister demonstrerar i Milano inför FN:s klimatkonferens i Glasgow i november.

Uppfattningen att det snart är för sent att rädda klimatet kan skapa ångest och handlingsförlamning, skriver åtta klimatforskare på Dagens Nyheters debattsida.

”Att likställa klimatförändringarnas risker med mänsklighetens undergång är inte konstruktivt och saknar vetenskapligt stöd”, skriver bland andra Thorsten Mauritsen och Deliang Chen, två av huvudförfattarna till den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

Forskarna anser att föreställningen att det finns en absolut gräns för när klimatsystemet kollapsar ”är farlig”.

”Den kan leda till att man förespråkar extrema lösningar som att avskaffa demokratin, och att man bortser från kostnaden och effektiviteten hos olika åtgärder.”

De påpekar att 1,5-gradersmålet sannolikt kommer att överskridas om ett tiotal år och att vi absolut inte bör vänta med ”att ställa om till global klimatneutralitet”.

”Vi är övertygade om att politiska beslut blir bättre om de grundas på den bästa kunskapen om förutsättningar, risker och nödvändiga avvägningar.”