Radar · Inrikes

Vaccinpass kan krävas på krogar och gym

Diskussioner pågår om att införa vaccinationsbevis även för restauranger, enligt uppgift till TT.

Folkhälsomyndigheten skissar nu på nya restriktioner för ett läge där smittkurvorna sticker iväg brant uppåt. I steg två kan restauranger, gym och museer omfattas, enligt uppgift till TT.
Och hemarbete återinföras.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har precis gett besked om att vaccinationsbevis kan införas för idrottsevenemang, konserter, bio och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare. För de verksamheter som inte vill införa vaccinationsbevis, kommer särskilda regler att gälla så att människor ändå kan hålla avstånd när vaccinerade och ovaccinerade möts.

Parallellt med att dessa föreskrifter, skissar FHM på restriktioner för ett eventuellt steg två, ett förvärrat läge där smittspridningen ökar mycket snabbt, så som har skett i andra länder med liknande vaccinationsgrad som Sverige, till exempel Österrike.

En rekommendation som då relativt lätt kan återinföras är uppmaningen att jobba hemifrån, om det går.

Vaccinpass på krogen

Diskussioner pågår även om att införa vaccinationsbevis för restauranger och att samtidigt återinföra restriktioner. I ett läge med mycket hög smittspridning kan det behövas regler även om det enbart är vaccinerade som släpps in, så att det går att hålla avstånd.

Enligt uppgift till TT handlar det bland annat om att restauranggästerna måste sitta ner i lokalen och att det inte ska vara tillåtet att hänga i baren. Det kan också bli regler för hur stort avstånd det måste vara mellan borden, men troligen inte nya begränsningar av öppettiderna.

Även museer, gym och andra verksamheter kan få motsvarande krav på sig om smittläget förvärras och FHM anser att steg två behövs för restriktioner.

Inget stopp för julhandel

Däremot ser det just nu inte ut som att butiker kommer att omfattas, förutom rekommendationer till julshoppande människor om att hålla avstånd och till butikerna att se till att det inte uppstår trängsel i köer.

För att steg två ska bli aktuellt måste dock smittspridningen öka mer än vad den gör i dagsläget.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV