Radar · Integritet

Så fattiga blir unga som nekas aktivitetsersättning

Rapportförfattarna har inte tittat på om i fall Försäkringskassan har gjort rätt eller fel beslut när de nekar aktivitetsersättning, utan bara undersökt hur de ungas privatekonomi har sett ut.

Allt fler unga nekas aktivitetsersättning av Försäkringskassan för att de bedöms kunna ta ett jobb. Men de får sällan några jobb. Sju av tio har ingen eller väldigt låg inkomst. En stor andel måste söka hjälp hos socialtjänsten. Och var femte hamnar hos kronofogden. Det visar en ny rapport.

Aktivitetsersättning är det stöd som unga mellan 19 och 29 år kan få om de anses sakna möjlighet att jobba under minst ett år. Det ges till en del personer som har sjukdom, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar.

Under senaste år har Försäkringskassan gett avslag på allt fler ansökningar om aktivitetsersättning. Mellan år 2015 och 2020 ökade avslagen med 22 procent, enligt Sveriges radio.

Inspektionen för socialförsäkringen har följt nästan 3 000 unga som har nekats aktivitetsersättning. Sju av tio hade låga inkomster eller saknade inkomster helt. Få studerade och 40 procent tvingades söka ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Dessutom hamnade var femte hos kronofogden. Lisa Widén har lett arbetet med rapporten, som släpptes i dag.

– Det är inte bra att personer som börjar vuxenlivet behöver vända sig till socialtjänsten för sin försörjning, säger hon till Sveriges radio.

Dessutom tvingas en del unga bli försörjda av sina anhöriga. En av dem är Marie, som egentligen heter något annat, vars son Andreas blev nekad aktivitetsersättning.

– Det var ju som att hela tryggheten rycktes undan. Han lade sig i sängen under täcket och blev liggandes där. Och ekonomiskt sett så har ju jag behövt hjälpa till, så är det ju, säger hon till Sveriges radio.

Det här behövs ändras

Lisa Widén menar att skolan måste bli bättre på att stötta unga med funktionsnedsättningar, så att de kan få fullständiga betyg. Hälften av dem i undersökningen hade inte gått ut gymnasiet. Dessutom skulle det behövas ta fram till exempel subventionerade anställningar och göra större satsningar.

På Försäkringskassan säger Andreas Pettersson, områdeschef på Försäkringskassan, att om bedömningarna förändras över tid, utan att det har skett något förändring i lagstiftningen, så behöver de se över hur de handlägger sina ärenden, och se över om handläggningen är korrekt.

Sedan 2015 har det inte skett någon förändring i lagstiftningen när det gäller aktivitetsersättningen.

Läs mer: Allt fler hotar Försäkringskassan om att begå självmord och Neddragningarna fyller på statens feta plånbok (Syre 31/1-2021)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV