Radar · Integritet

Rädda barnen: Prata med barn om kroppen

Sexuella övergrepp online ökar för varje år”, säger Hanna Thermaenius, Rädda barnen.

Rädda barnen lanserar den uppdaterade vägledningen #nätsmart, som stöd till vuxna i att prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. ”Eftersom övergrepp mot barn på nätet fortsätter att öka är vägledningen mer aktuell än någonsin”, säger Hanna Thermaenius, Rädda barnen.

Vägledningen, som släpptes 2015, är nu uppdaterad. Samtidigt har Rädda barnen tagit fram en film och frågekort på samma tema, som riktar sig till barn i 6–10-årsåldern.

– Grooming och andra typer av sexuella övergrepp online ökar för varje år och eftersom pandemin inneburit att barn är mer på nätet har vi lagt kraft på att både uppdatera #nätsmart och skapa material direkt för barn, säger Hanna Thermaenius, barnpsykolog på Rädda barnen.

Nyligen uppgav riksåklagaren Petra Lundh att antalet brottsmisstankar om utnyttjande av barn för sexuell posering, grooming, ökade med 66 procent mellan 2019 och 2020, rapporterar SVT nyheter.

– Jag vågar inte uttala mig om det har med pandemin att göra, säger Lundh till kanalen.

För att bryta utvecklingen och hjälpa barn behöver vuxna bli bättre på att prata om livet på internet samt sexualitet, gränser och övergrepp, enligt Hanna Thermaenius.

– Långtidskonsekvenser av pandemin är inte bara att utsatta barn har blivit fler utan också fått det sämre. Alla barn kan utsättas för övergrepp men för de redan sårbara har pandemin inneburit mer tid hemma, där det kanske finns problem eller saknas vuxenstöd.

Hon säger att barn är nyfikna och vill utforska sexualitet är en del av normal utveckling.

– Vi vuxna vill gärna tro att vi genom förbud minskar risken för att barn ska utsättas. Men forskning visar att det kan öka riskerna, inte för att utsättas för övergrepp, men för att det ska fortgå. Det blir svårare för barn att prata om det och be om hjälp.

Enligt organsationen kan barn bäst skyddas genom att vuxna är nyfikna och ”gör det hemliga, kanske skamfyllda, pratbart”.

– Vägledningen ger tips på vad du kan säga eller fråga dina barn, dina elever eller ditt fotbollslag för att förstå vad de upplever, säger Hanna Thermaenius.