Glöd · Syrepanelen

Panelen – ja eller nej till vaccinpass?

EU har beslutat om vaccinpass för resor inom unionen, och i flera länder, däribland Sverige, pågår diskussioner om vaccinpass i syfte att man ska kunna öppna samhället snabbare. Vad tycker du om vaccinpass?

Jag är emot vaccinpass, men för vaccin. Det är mycket viktigare att se till att alla som vill får vaccinera sig, var än i världen de befinner sig. De senaste studierna från KI visar att de som har haft covid-19 hade kvar sina antikroppar efter nio månader. Min bästa gissning är att antikropparna troligen kommer att finnas kvar mycket längre, troligtvis år. Personer som har antikroppar behöver inte vaccineras nu, så varför ska de ställa sig i kö för att få vaccin (och vaccinpass) för att kunna resa eller gå på konsert? Det är ologiskt och resursslöseri.

Jan Strömdahl, 84 år, ordförande, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Jag gillar mitt internationella vaccinpass där alla vaccineringar kan registreras.

Gunnel Malm, 73 år, klimat- och miljöengagerad feminist

Låter bra, men vad gör de som är vaccinmotståndare eller inte kan ta sprutan på grund av sjukdomar eller medicinering? Blir vi ett A- och ett B-lag, där icke vaccinerade portas från vissa evenemang, kanske även umgänge med vänner och barn därför att de är rädda för en ovaccinerad? Fler frågor än svar. Själv skulle jag tycka det var tryggare med en vaccinerad nära mig, men ryggar lite för min egen inställning till en medmänniska.

Willi Reichhold, 64 år, aktiv i Palestinagruppen och patientstödsgruppen

EU-domstolen bestämde redan förra månaden att ett vaccinpass inte får användas för just tillträde till evenemang, vid anställning och liknande. Men att regeringar utfärdar sådana dokument kan underlätta för medborgare som vill resa till länder utanför EU där man kräver sådana intyg.

David Ling, 27 år, språkrör, Grön ungdom

Instinktivt tycker jag att det känns bra att ha ett sätt att öppna samhället för dem som tar vaccin, men det är också en orimlig tanke att människor ska behöva visa upp intyg från sjukvården för att få vistas i samhället. Jag vill nog inte leva i ett samhälle där jag tvingas visa upp sjukvårdsintyg för att få göra vardagliga saker.

Anna-Carin Hall, 60 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna

Ett vaccinpass är en bra idé, så länge det kompletteras med undantag för de grupper som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig. Att ett sådant pass innebär fördelar skulle också kunna motivera grupper som hittills avstått att vaccinera sig på andra grunder. Argumentet att ett vaccinpass blir exkluderande håller inte. Avstår du på grund av allmän vaccinskepsis eller ogrundad rädsla har du gjort ett val och får ta konsekvenserna av det.

Labangalatika Dasi, 59 år, it-tekniker

Jag har svårt att hetsa upp mig över att man ska få dokumentation på att man vaccinerats mot covid-19. Att kalla det vaccinpass låter mer dramatiskt än det behöver vara. I nuläget har vi alla möjliga slags restriktioner på grund av smittspridning – när vi börjar vaccinera oss kommer riskerna så klart minska, efter hand i hela samhället men till att börja med främst för dem som är vaccinerade. Så att i en övergångsperiod lätta på restriktioner för dem som är vaccinerade är kanske praktiskt. Det skulle också kunna medföra en ökad benägenhet att låta vaccinera sig. Om det sedan används på ett begränsande sätt är det det som är problemet, inte dokumentationen i sig.

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

Det är inte passet som är frågan. Krav på vaccination finns redan för flera sjukdomar vid resa och är inte konstigt i sig. Men precis som för resande så finns det institutionella begränsningar för vem som har tillgång och vilka dörrar som är öppna. Alla har inte tillgång till pass och pass är olika värda. Ett covid-pass kan förvärra det klassystem utefter tillgång till vaccin som vi redan ser uttryck för. Det viktigaste är att hitta solidariska lösningar för global vaccinering.

Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

Vaccinpass riskerar att dela upp människor runt om i världen ytterligare. De länder som får tillgång till vaccin sist och som redan drabbats hårt av nedstängningar riskerar drabbas igen. Det är en global pandemi. Och om inte vi kan få globalt gällande regler, så innebär det i praktiken inreseförbud för människorna i de länder som inte klarar att ansluta sig till systemet. För många människor i den fattigare delen av världen är en resa över landsgränsen för försörjning väldigt vanlig. Att försvåra detta leder till ytterligare fattigdom.