Radar · Inrikes

Covid tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige

Under det andra halvåret 2020 var covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken.

Under det andra halvåret 2020 var covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Totalt dog 3 503 personer av sjukdomen, av vilka fyra var barn.

Mellan juli och december i fjol dog det totalt 46 277 personer i Sverige, vilket var en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period året dessförinnan. Detta enligt Socialstyrelsens preliminära dödsorsaksstatistik.

Den vanligaste dödsorsaken av dem alla var hjärt- och kärlsjukdomar, som krävde 12 800 dödsfall. Nästan lika många, 11 500, dog av tumörer och 3 503 i covid-19.

Därmed, konstaterar myndigheten, blev covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken under hösten.

Fyra barn

”Den ökade smittspridningen under slutet av året ledde till att covid-19 var den näst vanligaste dödsorsaken under december månad”, säger Mona Heurgren, avdelningschef på myndigheten, i ett pressmeddelande.

De flesta av dödsfallen till följ av covid-19 inträffade på sjukhus eller särskilt boende. Bland dem som dog i sjukdomen fanns totalt sex personer som var under 20 år, var av fyra var barn i åldrarna 0-17 år. Det kan jämföras med att det i genomsnitt dog tre barn per år i influensa under åren 2015-2019.

”Det finns ett tydligt samband mellan ökad dödlighet och hög ålder. Oavsett ålder ökar dödligheten om man har underliggande sjukdomar”, säger Mona Heurgren.

Färre självmord?

Misstankarna om att pandemin skulle ha resulterat i fler självmord bekräftas inte av statistiken, snarare tvärtom. Hittills har färre än 500 självmord rapporterats under andra halvåret 2020, att jämföra med 651 under motsvarande period 2019.

”Självmordsstatistik, men även övriga dödsfall som utreds som yttre orsaker, är osäkra i den preliminära statistiken. Vi får fortfarande dödsorsaksintyg från Rättsmedicinalverket, framför allt för perioden november till december”, säger Mona Heurgren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV